VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING - SANDSTUVEIEN 41