Møte i komite for byutvikling, samferdsel og miljø

Tid og sted

Dato

Tirsdag 19. september 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje