RAPPORT FRA ANMEDLT TILSYN VED NORDSTERHJEMMET 25.04.2017