HØRING PÅ HANDLINGSPLAN FOR EN ALDERSVENNLIG BY OG PLAN FOR TRYGG OG MANGFOLDIG ELDREOMSORG