HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OSLO KOMMUNES FORSKRIFT OM SERVERINGS-, SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER