Møte i Nordstrand komite for barn, unge og kultur

Innkalling

INNKALLING OG SAKSKART TIL KOMITE FOR BARN, UNGE OG KULTUR 2017-02-21(2) (PDF 173KB)

Protokoll

2017-02-21 Protokoll fra møte i Nordstrand Barn, ungdom og kultur komite (PDF 97KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 1/17
SAK 2/17
SAK 3/17
SAK 4/17
SAK 5/17
SAK 6/17
SAK 7/17
SAK 8/17
SAK 9/17
SAK 10/17
SAK 11/17
OFFENTLIG ETTERSYN - STREKNINGEN KONOWS GATE TIL SJØMANNSSKOLEN

Tid og sted

Dato

Tirsdag 21. februar 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted