Bydel Nordre Aker

Velkommen til Bydel Nordre Aker!

Bydel Nordre Aker strekker seg fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest, og fra Nydalen i sør til Solemskogen i nord, og favner blant annet områdene Nydalen, Grefsen, Kjelsås, Sogn, Tåsen og Ullevål hageby. Bydel Nordre Aker har omtrent 51 000 innbyggere. 

Vår visjon er «sammen skaper vi gode, aktive og selvstendige liv i Nordre Aker». Dette skal vi gjøre ved å tilby gode tjenester for alle aldersgrupper og gjennom samarbeid med bydelens innbyggere, ansatte, frivillige og bydelspolitikere. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

illustrasjon av menneske med blomst

Pårørendekontakt — din støttespiller i hverdagen

Har du spørsmål om din situasjon, ønsker råd/praktisk informasjon, eller behov for å lufte tanker og følelser? Da kan du ringe vår pårørendekontakt. Det er gratis og uforpliktende.