Bydel Nordre Aker

Velkommen til Bydel Nordre Aker!

Bydel Nordre Aker er en stor bydel som favner områdene Nydalen, Disen, Grefsen, Lofthus, Kjelsås, Brekke, Maridalen, Solemskogen, Kringsjå, Korsvoll, Sogn, Gaustad, Tåsen, Berg og Ullevål Hageby.

I Bydel Nordre Aker bor det mer enn 52 000 innbyggere som vi tilbyr kommunale tjenester til innen eldreomsorg, oppvekst og fritid, sosiale tjenester og helse. Vår visjon er «sammen skaper vi gode, aktive og selvstendige liv i Nordre Aker». Det betyr at vi er opptatt av å heve livskvaliteten til våre innbyggere i alle faser av livet. Dette skal vi gjøre i samarbeid med frivilligheten og gjennom innbyggermedvirkning slik at tjenestene våre er tilpasset behovene innbyggerne har. Les mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.