Roya Heidari

Sekretær

Telefon: 48 16 97 93

E-post:

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

  1. Dato 12.10.
    Klokkeslett 16:30-18:30
  2. Dato 09.11.
    Klokkeslett 16:30-18:30
  3. Dato 07.12.
    Klokkeslett 16:30-18:30

Se hele kalenderen

Medlemmer

Dahl, Berit

Leder av Eldrerådet

Telefon: 45 20 88 99

Øie, Ingeborg

Nestleder av Eldrerådet

Gansmoe, Emil Flaten

Medlem av Eldrerådet

Telefon: 91 75 64 14

Bakkejord, Randi

Medlem av Eldrerådet

Telefon: 41 31 70 95

Valland, Pamela

Medlem av Eldrerådet

Mathisen, Eva Marie

Medlem av Eldrerådet

Moseng, Bente (Rødt)

Medlem av Eldrerådet

Hornslien, Torhild

Varamedlem av Eldrerådet

Renngård, Else Brit

Varamedlem av Eldrerådet

Heggheim, Hanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Eldrerådet
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 45 20 00 02