Roya Heidari

Sekretær

Telefon: 48 16 97 93

E-post:

Bente Moseng

Leder

Telefon: 97 01 26 45

E-post:

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

  1. Dato 07.06.
    Klokkeslett 15:00-17:00
  2. Dato 13.09.
    Klokkeslett 15:00-17:00
  3. Dato 11.10.
    Klokkeslett 15:00-17:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Moseng, Bente (Rødt)

Leder av Eldrerådet

Telefon: 97 01 26 45

Øie, Ingeborg

Nestleder av Eldrerådet

Bakkejord, Randi

Medlem av Eldrerådet

Telefon: 41 31 70 95

Valland, Pamela

Medlem av Eldrerådet

Mathisen, Eva Marie

Medlem av Eldrerådet

Hornslien, Torhild

Medlem av Eldrerådet

Renngård, Else Brit

Medlem av Eldrerådet