Til innhold
Politikk og politiske møter

Eldrerådet

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.


Vibeke Mathiesen

Sekretær

Telefon: 920 11 794

E-post:

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Dahl, Berit

Leder av Eldrerådet

Telefon: 452 08 899

Øie, Ingeborg

Nestleder av Eldrerådet

Gansmoe, Emil Flaten

Medlem av Eldrerådet

Telefon: 917 56 414

Bakkejord, Randi

Medlem av Eldrerådet

Telefon: 413 17 095

Valland, Pamela

Medlem av Eldrerådet

Mathisen, Eva Marie

Medlem av Eldrerådet

Moseng, Bente

Medlem av Eldrerådet

Hornslien, Torhild

Varamedlem av Eldrerådet

Renngård, Else Brit

Varamedlem av Eldrerådet

Heggheim, Hanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Eldrerådet
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 452 00 002