Møte i Frogner bydelsutvalg - Digitalt møte

Om møtet

Møtet er digitalt og innledere til «Åpen halvtime» må melde sin deltakelse til møtesekretær på mail annekruke.indreberg@bfr.oslo.kommune.no

eller telefon 90996206 senest dagen i forkant av møtet.

Bydelsutvalgets møte blir streamet og publisert på bydelens nettside.

Snarvei til møtet trykk Her og velg boks "KommuneTV Bydel Frogner".

Innkalling

Møteinnkalling BU 15.06.21 med komiteenes innstilling og ny sak 85 (PDF 10,6MB)

Protokoll

Møteprotokoll BU 15.06.2021 (PDF 673KB)

Saker til behandling

Tid og sted

Dato

Tirsdag 15. juni 2021

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte