Referatet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.06.2021