Delegasjon av myndighet for behandling av saker tillagt Miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) sommeren 2018