Bydel Frogner

Velkommen til Bydel Frogner!

Velkommen til Bydel Frogner Vi vil at du som innbygger skal oppleve Bydel Frogner som inkluderende og tilgjengelig. Bydelen tilbyr tjenester innen eldreomsorg, oppvekst og fritid, sosiale tjenester og helse. Vi jobber aktivt med innbyggerdialog og prøver å alltid tenke nytt, gjennom samarbeid og god dialog. Bydelen skal oppleves som et godt og trygt sted å bo og vokse opp, uansett alder og funksjon. Det bor i dag nesten 60.000 mennesker i bydelen, fordelt på områdene Bygdøy, Majorstua, Homansbyen, Frogner, Skillebekk og Vika. 

Se mer om befolkning, levekår og boforhold i bydelen vår på Bydelsfakta.

Foto: Runhild Heggem. Fire ansatte på HFG smiler til kameraet i sola.

Helsestasjon for gutter

Alle trenger hjelp en gang i blant, enten med en sviende tiss eller vonde tanker. Helsestasjon for gutter (HFG) er et gratis lavterskel helsetilbud for alle gutter (12-25 år) i Oslo.

Satsingsområder og prosjekter

Medvirkning og inkludering er prioriterte områder for bydelen.

Kunngjøringer

Kunngjøringer og høringsinnspill