Bydel Frogner

Velkommen til Bydel Frogner!

Velkommen til Bydel Frogner Vi vil at du som innbygger skal oppleve Bydel Frogner som inkluderende og tilgjengelig. Bydelen tilbyr tjenester innen eldreomsorg, oppvekst og fritid, sosiale tjenester og helse. Vi jobber aktivt med innbyggerdialog og prøver å alltid tenke nytt, gjennom samarbeid og god dialog. Bydelen skal oppleves som et godt og trygt sted å bo og vokse opp, uansett alder og funksjon. Det bor i dag nesten 60.000 mennesker i bydelen, fordelt på områdene Bygdøy, Majorstua, Homansbyen, Frogner, Skillebekk og Vika.

Se mer om befolkning, levekår og boforhold i bydelen vår på Bydelsfakta.