Homansbyprosjektet

Homansbyen skal få et løft for å bedre levekårene til innbyggerne i delbydelen.

Om delbydelen

Homansbyen er Bydel Frogners største delbydel med sine nesten 11 000 innbyggere.

Bydel Frogner er en bydel med store forskjeller, både i demografi og levekår. For å utjevne noen av disse forskjellene har bydelen økt innsatsen i Homansbyen.

Kart over Homansbyen

Om prosjektet

Målet er å bedre levekårene til innbyggerne i Homansbyen. Prosjektet har tre mål:

 • Øke sysselsetting i delbydelen
 • Barn og unge skal få et bedre tilbud
 • Oppgradere og legge til rette for bedre nærmiljø

Vi jobber med flere delprosjekter samtidig for å nå disse målene.

Vi tilbyr blant annet

Hvorfor gjør vi dette?

Prosjektet ble startet fordi barnehagene i Homansbyen meldte om store og gjentakende utfordringer. Barnehagene ønsket å gjøre noe med dette, og ba om mer ressurser. Andre enheter i bydelen ble nysgjerrige, og fant også utviklingstrekk i sine målgrupper, som tilsa at de sosiale levekårene i Homansbyen er dårligere enn i resten av Bydel Frogner.

Tall fra bydelsfakta bekreftet at delbydel Homansbyen har større levekårsutfordringer enn resten av bydelen. Ledergruppen bestemte seg for å se nærmere på Homansbyen og drøftet utfordringene med bydelsutvalget. Høsten 2020 vedtok bydelsutvalget en satsning på Homansbyen.

Utviklingsplanen sier mer om hvorfor og hvilke satsinger som er satt i gang.

Dette arbeider vi med nå

 • Utdanning og etablering av bydelsmødre
 • Mulighetsstudie i nedre del av Hegdehaugsveien
 • Oppgradering av Mauritz Hansens gate
 • Kompetanseutvikling i barnehagene
 • Kjøkkenassistenter i barnehagene
 • Samarbeid med UngJobb
 • Bomiljøarbeid i kommunale boliger
 • Veiledning om kjøp av bolig i prosjektet “Jeg - eier av en bolig?”
 • Klima- og miljøtiltak

De ansatte i prosjektet

Bente Hagesæther: Nærmiljøarbeider

Hamado Gebremichael: Nærmiljøarbeider

Annette Bernstein: Ansvarlig for Åpen barnehage

Randi Aabø Ågren: Fagutvikler i barnehager

Synøve Halstensgård: Bydelsmødre/nettverksbygging i familier

Hege Lindtveit Frøystad: Prosjektkoordinator

Knut Robert Sande: Prosjektleder

Dokumenter og lenker

Kontakt oss

Homansbyprosjektet