Digitalt kulturkort

Bydel Frogner har satt i gang et pilotprosjekt for å jevne ut sosiale ulikheter, ved å tilby kulturelle opplevelser til barn og unge i lavinntektsfamilier med et digitalt kulturkort. Dette skal gi gi barn i lavinntektsfamilier tilgang til kulturelle opplevelser.

Hva er Digitalt Kulturkort?

Digitalt kulturkort gir digitale billetter til kulturelle arrangementer for barn og unge i alderen 6–18 år i vårt nærområde. Gjennom samarbeid med lokale kulturpartnere, ønsker vi å sikre at alle barn, uavhengig av økonomisk situasjon, har muligheten til å delta på arrangementer og opplevelser. Kulturkortet er et supplement til dagens tilskuddsordning “tilskudd til fritidsaktiviteter”.

Hvordan kan du delta?

Er du en foresatt eller kjenner du noen som kan ha nytte av Digitalt kulturkort? Ta kontakt med ansatte som jobber i Bydel Frogner for mer informasjon og registrering. Det kan være ansatte i fritidsklubbene, helsesykepleiere, eller NAV.

Hvordan fungerer det?

Saksbehandlere i Bydel Frogner vil distribuere digitale billetter på bydelfrogner.friskus.com.
Dette gir familier i lavinntektsgrupper muligheten til å reservere gratis billetter til aktiviteter som museer, trampolinepark, klatrepark, kino og mye mer.

Hvorfor er dette viktig?

Bydelen har identifisert 387 barn og unge i familier med vedvarende lavinntekt (bydelsfakta 2021) - og dette tallet er antagelig høyere i dag. Ved å gi tilgang til kulturelle opplevelser ønsker vi å bidra til fellesskap, glede og læring for alle barn i bydelen vår. Digitalt kulturkort er en innsats for å redusere økonomiske hindringer og sikre at ingen barn går glipp av kulturelle arrangementer.

Vil din bedrift bidra?

Hvis du har en bedrift eller forening som tilbyr kulturelle aktiviteter og tilbud for barn/ungdom mellom 6 og 18 år, og ønsker å bidra til at alle barn får delta uavhengig av familiens inntekt, ønsker vi kontakt for samarbeid.
Kontakt med oss for mer informasjon: frivillighet@bfr.oslo.kommune.no