Digitalt kulturkort

Bydel Frogner har igangsatt et pilotprosjekt for å jevne ut sosiale ulikheter, ved å tilby kulturelle opplevelser til barn og unge i lavinntektsfamilier gjennom et digitalt kulturkort. Dette initiativet har som mål å gi barn i lavinntektsfamilier tilgang til en verden av kulturelle opplevelser.

Hva er Digitalt Kulturkort?

Digitalt Kulturkort er en digital plattform som gir digitale billetter til kulturelle arrangementer for barn og unge i alderen 6–18 år i vårt nærområde. Gjennom samarbeid med lokale kulturpartnere ønsker vi å sikre at alle barn, uavhengig av økonomisk situasjon, har muligheten til å delta på spennende arrangementer og opplevelser. Kulturkortet er et supplement til dagens tilskuddsordning “tilskudd til fritidsaktiviteter”.

Hvordan fungerer det?

Saksbehandlerne i Bydel Frogner vil distribuere digitale billetter på bydelfrogner.friskus.com

Denne brukervennlige plattformen gir familier i lavinntektsgrupper muligheten til å reservere gratis billetter til aktiviteter som museer, trampolinepark, klatrepark, kino og mye mer.

Hvorfor er dette viktig?

Bydelen har identifisert 387 barn og unge i familier med vedvarende lavinntekt (bydelsfakta 2021) - og dette tallet er antagelig høyere i dag. Ved å gi tilgang til kulturelle opplevelser ønsker vi å bidra til fellesskap, glede og læring for alle barn i bydelen vår. Digitalt Kulturkort er en innsats for å redusere økonomiske hindringer og sikre at ingen barn går glipp av spennende kulturelle arrangementer.

Hvordan kan du delta?

Er du en foresatt eller kjenner du noen som kan ha nytte av Digitalt Kulturkort? Ta kontakt med ansatte som jobber i Bydel Frogner for mer informasjon og registrering. Det kan være seg ansatte i fritidsklubbene, helsesykepleiere, eller NAV. Vi ønsker å involvere hele samfunnet i denne fantastiske muligheten til å skape gode minner og glede for våre barn.

Vil din bedrift bidra?

Hvis du har en bedrift eller forening som har kulturelle aktiviteter og tilbud for barn/ungdom mellom 6 og 18 år, og ønsker å bidra til at alle barn får delta i kulturelle opplevelser uavhengig av familiens inntekt, er du den vi søker for samarbeid. Ta kontakt med oss for mer informasjon: frivillighet@bfr.oslo.kommune.no

Bli med oss på reisen med Digitalt Kulturkort, og la oss sammen skape en inkluderende og berikende kulturopplevelse for alle barn i Bydel Frogner.