Kultur- og oppvekstkomite (KO) - valg av medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder