Møte i Bjerke bydelsutvalg

Konstituering av nytt bydelsutvalg 2015-2019

Dette er det første møte i nytt bydelsutvalg. Det blir oppnevt ny leder og nestleder samt medlemmer i ulike råd og komiteer.

Møter i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Publikum har ikke adgang til å ta ordet, komme med spørsmål og meningsytringer under møtet for øvrig.

VELKOMMEN!

Innkalling

Innkalling Bydelsutvalget 12.11.2015 (PDF 1,1MB)

Protokoll

Protokoll BU 12.11.2015 (PDF 550KB)

Saker til behandling

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. november 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, høyblokka 3 et.