Møte i Bjerke arbeidsutvalg

Om møtet

Innkallingen er ikke oppdatert etter saksframlegg som har blitt ettersendt, men er lagt til under saker til behandling

Innkalling

Innkalling bydelsutvalgets arbeidsutvalg (AU) (PDF 926KB)

Protokoll

Protokoll AU 22.10.2015 (PDF 288KB)

Saker til behandling

Ny overordnet kriseberedskapsplan for Bydel Bjerke (PDF 404KB)

Kriseberedskapsplanen er unntatt offentlighet og vil bli omdelt i hefteform

Se saksgang

Saken er under arbeid og vil bli lagt ut så snart den er ferdig

Tid og sted

Dato

Torsdag 22. oktober 2015

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, 3 et