Fastsetting av hvilke komiteer som skal opprettes for perioden 2015-2019