Slik kan du påvirke

Som innbygger i Bydel Alna har du muligheter til å påvirke beslutninger og til å skaffe deg informasjon om hva som skjer i ditt nærmiljø.

Synspunkter

Hjelp oss til å bli bedre. Har du synspunkter, tilbakemeldinger på våre tjenester eller noe du vil klage på, kan du sende oss en e-post: postmottak@bal.oslo.kommune.no.

Lokalt demokrati

Bydel Alna styres av et bydelsutvalg som velges hvert 4. år. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Du kan lese mer om bydelsutvalget, komiteene og rådene i bydelen.

Åpen halvtime

Møtene i politiske organer starter med åpen halvtime. I åpen halvtime har du som innbygger anledning til å ta opp aktuelle saker og til å informere politikerne om saker som du mener er viktig. Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne stiller gjerne oppklarende spørsmål etter din innledning. Det er ikke nødvendig å melde seg til åpen halvtime før selve møtet, men har du spørsmål til ordningen ta kontakt med bydelens politiske sekretariat.