Til innhold
Alna bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. april 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Furuset bibliotek og aktivitetshus

Sted

Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et., OSLO

Innkalling

Innkalling og sakskart til Alna bydelsutvalg 28.04.2016(1) (PDF 841KB)

Protokoll fra møte i Alna bydelsutvalg 03.03.2016(1) (PDF 359KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/16
21/16
Økonomisk status pr. februar 2016(1)
22/16
Høringsuttalelse - kriteriesystemet(1)
23/16
24/16
25/16
Økt kompetanse og pedagogtetthet i barnehagesektoren(1)
26/16
27/16
28/16
29/16