Bydelsprosjektet - Sluttrapport delprosjekt A "Sammenligning av ressursbruk og muligheter i bydelene"