Uttalelse til søknad om salgsbevilling Joker Abildsø Enebakkveien 208