Støtte til særskilte lag og organisasjoner, driftstøtte. Søknadsbehandling