Møte i Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Sak 27/16 - Godkjenning av møteinnkalling og sakskart

Sak 28/16 - Godkjenning av protokoll

Sak 29/16 - Informasjon fra administrasjonen

2016-05-02 Uttalelse til søknad om tillatelse til oppføring av paviljong Østensjø skole (PDF 383KB)

Vedlegg

Se saksgang

Tid og sted

Dato

Mandag 25. april 2016

Tid

klokken 18:30