Møte i Østensjø bydelsutvalg

Sak 52/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 53/16 - Godkjenning av protokoll fra møtet 14.03.2016

Sak 54/16 - Protokoller til orientering

Sak 55/16 - Informasjon fra administrasjonen

Sak 71/16 ettersendes - Tillitsmodellen og kompetanse - partssamarbeid mellom bydelen og ansattes organinsasjoner

2016-05-02 Uttalelse til søknad om tillatelse til oppføring av paviljong Østensjø skole (PDF 383KB)

Vedlegg

Se saksgang

Tid og sted

Dato

Mandag 2. mai 2016

Tid

klokken 18:30