Samordnet bruk av Haakon Tvetersvei 65 og Oppsalveien 28 - nytt sykehjem på Oppsal