Merknader til oppstartsmøte om utvidelse av Østensjø skole