Bydelsprosjektet - orientering om resultatet av utredningsprosjektet