Møte i Østensjø bydelsutvalg

Sak 186/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 187/16 - Godkjenning av protokoll fra møtet 10.10.2016

Sak 188/16 - Protokoller til orientering

Sak 189/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 7. november 2016

Tid

klokken 18:30