Møte i Østensjø omsorgskomite

Sak 60/16 - Godkjenning av sakskart 7/2016

Sak 61/16 - Godkjenning av protokoll 6/2016

Sak 62/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 31. oktober 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bøler Seniorsenter Bølerlia 2/4