Bydel Østensjøs uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplan Gamle Enebakkvei 20