Politiske saker 2016

Bydel Østensjøs uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplan Gamle Enebakkvei 20