Fremleie kommunal bolig

Leier du kommunal bolig, kan du i noen sjeldne tilfeller fremleie den til andre. Du må få tillatelse til dette fra kommunen. Fremleier du boligen uten tillatelse, mister du retten til å leie boligen og må flytte ut.

I hvilke tilfeller kan du fremleie bolig?

Det er strenge krav til å fremleie en kommunal bolig.

Hvis du ønsker å fremleie boligen din, må du kunne dokumentere at:

  • Du må flytte på grunn av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner, og at
  • Du flytter midlertidig.

Bostøtte

Hvis du mottar bostøtte, vil denne bortfalle i framleieperioden.

Slik søker du

For å søke om fremleie, ta kontakt med Boligbygg.

Det er ikke tillat å leie uten samtykke

Å framleie boligen uten Boligbyggs samtykke er i strid med leiekontrakten og vil føre til oppsigelse av leieforholdet. Det betyr at du mister retten til å leie boligen og må flytte ut.

Hvis du får tillatelse til fremleie

  • Send navn og personnummer på den personen som skal fremleie boligen til Boligbygg.
  • Bor du i et borettslag, må Boligbygg søke borettslaget om godkjenning av fremleier (bruksoverlating). Borettslaget har fire uker på å godkjenne dette. Fremleietaker kan ikke flytte inn før godkjenning fra borettslaget foreligger.
  • Du er fullt ansvarlig for alle forhold ved utleie selv om det bor en annen person i leiligheten. Det vil si at den som bor i boligen må følge husordensregler, og du må sørge for at husleien blir betalt i fremleieperioden.

Slik behandles dine personopplysninger

Oslo kommunes personvernerklæring for kommunal bolig (PDF)