Bråten barnehage SA

Litt om barnehagen

Barnehagen har et variert uteområde med fjellknauser og grøntarealer, og ligger i rolige omgivelser. Vi er ofte på tur til Ekeberg, Nordseterskogen, Ljanselva, Frognerparken og Sagstua.

Vedtekter

Dette er en privat barnehage. Det er barnehagens egne vedtekter som avgjør tildeling av plass i barnehagen. Du må derfor lese vedtektene før du søker om plass.

Vedtekter og årsplan finner du på vår egen private nettside.

Nøkkelinformasjon

 • Privat barnehage
 • Bydel Nordstrand
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 0 år - 6 år
 • Antall barn: 64
 • Inneareal: 5,4 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 5,5 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 42,9% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Hos oss skal du bli sett, lyttet til, møtt med respekt og oppriktig engasjement. Slik skal vi bidra til at du utvikler et godt selvbilde.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent59%64%
Ute- og innemiljø4,24,2
Barnets trivsel4,94,9
Informasjon4,54,5
Barnets utvikling4,84,8
Total tilfredshet4,74,7

Pris

Pris for opphold: 2170,- pr måned

Vi ligger over makstakst fordi det offentlige tilskuddet er for lavt til at vi kan klare å gå i balanse økonomisk uten at det går ut over kvaliteten.

Økningen er å anse som midlertidig i den forstand at barnehagen vil bestrebe seg på å gå tilbake til makstakst så snart de økonomiske rammebetingelsene blir stabilt bedre, og man ser at det er mulig å drive barnehagen med et tilnærmet nullresultat uten økt foreldrebetaling.

Moderasjoner gis i henhold til Oslo kommunes satser.

Pris for mat: 825,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Om mattilbudet

To måltider om dagen, tre varme måltider i uken.

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Wenche Jutrem
Telefon

Kontakt

Telefon
23 38 39 80
E-post
post@bbhage.no
Besøksadresse:
Seterliveien 5
1162 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag