Kontakt pedagogisk fagressurs i bydelen

  • Kontaktpunkt
    • Oslohjelpa Bydel Alna
    • E-post kontor: bal-oslohjelpa@bal.oslo.kommune.no
    • Line Mahler
    • Mobilnummer: 94015258

Kontakt pedagogisk fagressurs i bydelen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen