Pedagogisk fagteam for barn og unge i Vestre Aker

Tverrfaglig team består av spesialpedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og støttepedagoger, som samarbeider rundt barn med særskilte behov 0-18 år.


Søk om spesialpedagogisk hjelp

Hvis barnet av ulike årsaker trenger hjelp, støtte og tilrettelegging, kan foresatte søke om spesialpedagogisk hjelp. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. Går barnet i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen.

Søk om spesialpedagogisk hjelp

Vedtakene om spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder utføres av Tverrfaglig team.

Kontaktinformasjon

Leder
Jeannette Wold
Telefon
Fagleder
Tuva Opsal Kilde
Telefon

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Sørkedalsveien 150A
0754 OSLO
Besøksadresse:
Sørkedalsveien 150A
0754 OSLO