Pedagogisk fagteam for barn og unge i Vestre Aker

Pedagogisk team består av spesialpedagoger og støttepedagoger som samarbeider rundt barn med særskilte behov i alderen 0-6 år.

Søk om spesialpedagogisk hjelp

Hvis barnet av ulike årsaker trenger hjelp, støtte og tilrettelegging, kan foresatte søke om spesialpedagogisk hjelp. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. Går barnet i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen.

Søk om spesialpedagogisk hjelp

Vedtakene om spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder utføres av pedagogisk team.

Søknadsskjema om tilrettelegging i barnehagen etter barnehagelovens §37

Søknadsskjema (PDF)

Kontaktinformasjon

Leder
Tuva Opsal Kilde
Telefon

Kontakt

Telefon
94 85 51 21
E-post
pedagogisk.fagteam@bva.oslo.kommune.no
Postadresse:
Sørkedalsveien 150A
0754 OSLO
Besøksadresse:
Sørkedalsveien 150A
0754 OSLO