Barn med spesielle behov 0-6 år

Foresatte kan søke om spesialpedagogisk hjelp dersom barnet av ulike årsaker trenger hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. 

Les mer om spesialpedagogisk hjelp i Utdanningsdirektoratets veileder.

 

Hva får du?

Bydelen gjør en vurdering av om søknaden skal sendes til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), eller om andre tiltak kan være tilstrekkelig, Dersom søknaden sendes til PPT vurderer de om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Bydelen fatter deretter enkeltvedtak som beskriver den pedagogiske hjelpen barnet skal få.

Krav til søker

Barnet må være i førskolealder og ha særlig behov for spesialpedagogisk hjelp. Er barnet i skolealder må du søke om spesialundervisning. Les mer om spesialundervisning.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis for familien.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke om spesialpedagogisk hjelp hele året.

Slik søker du

 1. 1Ta kontakt med bydelen barnet bor i eller din barnehage

  Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. Søknaden sendes til bydelen der barnehagen ligger.

  Eksempler på dokumentasjon som kan legges ved søknaden:

  • Pedagogisk rapport fra barnehagen

  Eventuell annen dokumentasjon.

  Kontakt bydelen

  Jeg er usikker på bydel, men vet adressen
 2. 2Bydelen behandler søknaden

  Etter vurdering i bydelen sendes eventuelt søknaden videre til PPT. Bydelen vurderer om det skal settes inn støttetiltak mens søknaden behandles av PPT.

 3. 3PPT vurderer barnets behov

  PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Dersom barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp inneholder vurderingen en anbefaling av tiltak og omfang av hjelpen.

  Behandlingstid er 12 uker.

 4. 4Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

  Bydelen benytter  vurderingen fra PPT som et utgangspunkt for vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Tiltakene gis av bydelen.

Klage

Foreldrene kan klage på avslag på søknad om spesialpedagogisk hjelp og på innholdet i vedtaket. Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som er klageinstans.