Til innhold
Når hentes avfallet

Abonnement på henting av hageavfall

Henting av hageavfall er et prøveprosjekt, som tilbys i et begrenset område av Oslo. Bestilling og betaling av nye abonnement for henting av hageavfall er avsluttet for 2019.

Hva skjer med hageavfallet?

 • Etter at vi har samlet inn hageavfallet blir det til førsteklasses Oslokompost og jordblandinger.
 • Jordblandingene kan kjøpes på noen av Oslo kommunes gjenbruksstasjoner og hageavfallsmottak.

Slik fungerer henting av hageavfall

Vi henter hageavfallet én gang i måneden i vekstsesongen, mai til og med oktober.

Etter at du har bestilt og betalt mottar du en hageavfallsbeholder på 240 liter. Denne er beviset på at du har betalt abonnementet. 

Har du mer hageavfall enn det er plass til i beholderen, kan du i tillegg levere hageavfallet ditt i opptil ti sekker og i bunter. 

OBS. Har du ikke mottatt beholderen din ved første hentedag kan du fortsatt sette ut sekker og bunter.

Dette må du huske på når vi henter (leveringsbetingelser)

Du er ansvarlig for å sette hageavfallet ditt klart til henting kvelden før hentedagen. Sett ut hageavfallet godt synlig, og maks tre meter fra veien.

Du er ansvarlig for innholdet i din beholder og dine sekker. Vi henter kun hageavfall som følger betingelsene under. Vi tar ikke med hageavfall som bryter med leveringsbetingelsene.

 • Beholderen kan ikke veie mer enn 40 kg (den skal være mulig å løfte på en forsvarlig måte for renovatørene)
 • Beholderen skal kun inneholde hageavfall. Du kan altså ikke kaste sekker i beholderen.
 • Sekkene må være gjennomsiktige og kan ikke veie mer enn 20 kg. Sekkene skal ikke knytes igjen, siden innholdet tømmes i innsamlingsbilen.
 • Sekkene skal kun inneholde hageavfall. Det er altså ikke tillatt med sekk i sekk.
 • Buntene kan ikke buntes med ståltråd.

Dette kan du levere

 • Du kan levere det meste av hageavfall. Det vil si planterester, kvister og grener, gress, løv og avskårne blomster. Grener må være kortere enn 1,5 meter og mindre enn 10 cm i diameter.

Dette kan du ikke levere

 • Vi henter ikke store grener, jord, grus, stein, leca og andre løsmasser. Dette må du levere på en av gjenbruksstasjonene.
 • Vi henter ikke nedfallsfrukt. Dette kan du legge i en grønn matavfallspose, i den vanlige avfallsbeholderen.

Disse kan abonnere på innsamling av hageavfall i 2019

Det er kun de som bor innenfor prøveområdene markert på kartet, som kan abonnere på innsamling av hageavfall. 

Områdene er delt opp i fire soner:

 • Sone 1: Røa; nord for Linhusveien (inkl. Linhusveien), øst for Sørkedalsveien (inkl. Sørkedalsveien)
 • Sone 2: Røa; sør for t-banen
 • Sone 3: Risløkka
 • Sone 4: Røa; sør for Linhusveien, vest for Sørkedalsveien

Dersom du bor utenfor de aktuelle områdene kan vi dessverre ikke tilby henting av hageavfall  i 2019. Du kan fortsatt levere hageavfall til et av Renovasjonsetatens hageavfallsmottak.

Hentetidspunkt

Sjekk hvilken sone du tilhører under «Disse kan abonnere på henting av hageavfall».

Vi henter hageavfall på tirsdager i følgende uker:
Sone 1: Røa; nord for Linhusveien, øst for SørkedalsveienSone 2: Røa; sør for t-banenSone 3: RisløkkaSone 4: Røa; sør for Linhusveien, vest for Sørkedalsveien
Uke 20Uke 21Uke 22Uke 23
Uke 24Uke 25Uke 26Uke 27
Uke 28Uke 29Uke 30Uke 31
Uke 32Uke 33Uke 34Uke 35
Uke 36Uke 37Uke 38Uke 39
Uke 40Uke 41Uke 42Uke 43
Uke 44Uke 45Uke 46Uke 47

Hva skjer hvis hageavfallet ikke hentes tirsdag i oppsatt uke?

 • Etter helligdager kan det hende at hentingen blir forskjøvet.
 • Dersom det i perioder leveres store mengder hageavfall, kan det hende at noe hageavfall hentes dagen etter.

Bestill og betal henting av hageavfall

Bestilling og betaling av nye abonnement for henting av hageavfall er avsluttet for 2019.

Vi skal evaluere tjenesten, og kommer med mer informasjon om neste sesong når dette er klart. I tillegg vil alle som bor i prøveområdet motta en e-post fra oss. 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med kundetorget vårt, om du har noen spørsmål.

Vi vil også gjerne ha dine tilbakemeldinger og erfaringer med tjenesten. I løpet av sesongen kan det også være aktuelt med ulike brukerundersøkelser i prøveområdet, for å kunne forbedre tjenesten.