Til innhold

Prøveordning med henting av hageavfall

Det er kun gjennomsiktige sekker som skal brukes ved oppsamling av hageavfall i sekk. REN godtar ikke lenger bruk av sorte/farga sekker. Dette er for å redusere annet avfall som kan være lagt sammen med hageavfall. Det er viktig at det er kun hageavfall i sekkene for å kunne lage god kompost. I tillegg til å være lettere for renovatør å se om det er riktig avfall i sekken, kan renovatør også lettere unngå å ta tak i spisse gjenstander som er i sekken.

Oslo kommune gjennomfører en begrenset pilot i utvalgte områder i Oslo med henting av hageavfall. Det er kun gjennomsiktige sekker som skal brukes ved oppsamling av hageavfall i sekk.

Hvor har vi hentet hageavfall?

Vi tester ut henting av hageavfall i områdene Røa og Risløkka invitert med i piloten. Er du med i piloten skal du ha fått brev av oss før innsamlingen starter. 

Når henter vi?

Risløkka

 • Annen hver onsdager, partallsuker. Oppstart 2. mai.

Røa

 • Annen hver tirsdag, oddetallsuker: Røa 1, med oppstart 8. mai
 • Annen hver onsdag, oddetallsuker: Røa 2, med oppstart 9. mai.

Leveringsbetingelser

For deg som har beholder fra i fjor

 • Hageavfallet legges i beholderen som plasseres godt synlig og maksimalt 10 meter fra kjørbar vei dagen før henting. Beholderen må ikke veie mer enn 40 kg. 
 • Beholdere som er for tunge eller inneholder ukurant avfall vil ikke bli tatt med.

For deg som ikke har beholder

 • Hageavfallet pakkes i gjennomsiktige sekker.
 • Sekkene plasseres godt synlig, maksimalt 10 meter fra, og så nært kjørbar vei som mulig dagen før henting. Sekken må ikke veie mer enn 20 kg.
 • Sekkene skal tømmes på bilen og må derfor ikke knyttes igjen.
 • Sekker som ikke er gjennomsiktige, for tunge eller inneholder annen type avfall vil ikke bli tatt med.

Hva kan du levere?

Planterester, kvister, gress, løv og avskårne blomster kan du levere som hageavfall.

 • Grener kan buntes med tau eller hyssing (ikke syntetisk tau eller ståltråd).
 • Grenene må ikke være mer enn én meter lange.

Du kan ikke levere

 • Jord, grus, stein, leca, grener over 20 cm i diameter og andre løsmasser må du fortsatt levere på gjenbruksstasjonen.
 • Nedfallsfrukt du ikke benytter kan legges i grønn pose for matavfall og leveres i den vanlige avfallsbeholderen.

Hva skjer med hageavfallet?

Hageavfallet blir til førsteklasses Oslokompost og jordblandinger.

Hvorfor tester vi ut henting av hageavfall?

Formålet med piloten er å innhente erfaring fra en hentetjeneste av denne typen. Vi ønsker å

 • kartlegge behov og kostnader knyttet til innsamling
 • finne ut hvordan det kan finansieres som et ordinært tilbud

Spørsmål om ordningen?

Send e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no.

Her kan du levere hageavfall selv hele året

Gå til oversikt over gjenbruksstasjoner der du kan levere hageavfall.