Til innhold

Prøveordning med henting av hageavfall

Oslo kommune gjennomfører en begrenset pilot i utvalgte områder i Oslo med henting av hageavfall.

Hvor har vi hentet hageavfall?

I 2017 ble områdene Røa og Risløkka invitert med i piloten. De ble invitert med i piloten via brev i forkant av innsamlingen. 

Innsamlingen for 2017 er avsluttet. Det er ennå ikke bestemt om vi skal fortsette med piloten i 2018. Gå til oversikt over gjenbruksstasjoner der du kan levere hageavfall.

Hvorfor tester vi ut henting av hageavfall?

Formålet med piloten er å innhente erfaring fra en hentetjeneste av denne typen. Vi ønsker å

  • kartlegge behov og kostnader knyttet til innsamling
  • finne ut hvordan det kan finansieres som et ordinært tilbud

Spørsmål om ordningen?

Send e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no.

Her kan du levere hageavfall selv hele året

Gå til oversikt over gjenbruksstasjoner der du kan levere hageavfall.