Når hentes avfallet?

Renovasjons- og gjenvinningsetaten henter kildesortert avfall fra alle husholdninger i Oslo.

Se når avfallet hentes hos deg