Til innhold

Meld fra om manglende henting

Slik melder du fra om manglende henting

I hentekalenderen kan du se når vi henter husholdningsavfall hos deg. Mat-, rest- og plastavfall skal hentes senest dagen etter registrert klage. Papiravfall skal hentes senest tre virkedager etter registrert klage. Unntaket er henting i forbindelse med røde dager. 

Du kan melde fra til oss via

Klager eller meldinger om manglende henting som er gitt i andre kanaler, følges ikke opp.

Krav om erstatning

Private husholdninger med utlegg knyttet til innsamling av avfall kan ha rett til erstatning/refusjon av utgifter. Send e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no med dokumentasjon av økonomisk tap (for eksempel kvitteringer), og skriv hvilken periode innsamlingen uteble. Vi behandler hvert krav individuelt.

Ring 23 48 36 50 dersom du har spørsmål (08:00-15:30).

Er avfallsbeholderen ofte full?

Da kan det være at du burde melde fra om at du trenger større beholder, flere beholdere, eller oftere henting.