Til innhold

Meld fra om manglende henting

I mai er det mange røde dager. Dette fører til at det blir forskyvninger i innsamlingen av avfall. Det vil derfor være avvik mellom når avfallet faktisk hentes og når hentekalenderen oppgir at avfallet hentes. Vi beklager de ulemper dette medfører.

Slik melder du fra om manglende henting av avfall

I hentekalenderen kan du se når vi henter husholdningsavfall hos deg. Det står ikke noe om når vi henter avfall ved returpunkter for glass og metall.

Du kan melde fra til oss via

Klager eller meldinger om manglende henting som er gitt i andre kanaler, følges ikke opp. Du kan melde fra om manglende henting av husholdningsavfall, men også si fra om fulle returpunkter for glass- og metall.

Krav om erstatning

Private husholdninger med utlegg knyttet til innsamling av avfall kan ha rett til erstatning/refusjon av utgifter. Send e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no med dokumentasjon av økonomisk tap (for eksempel kvitteringer), og skriv hvilken periode innsamlingen uteble. Vi behandler hvert krav individuelt.

Ring 23 48 36 50 dersom du har spørsmål (08:00-15:30).

Er avfallsbeholderen ofte full?

Da kan det være at du burde melde fra om at du trenger større beholder, flere beholdere, eller oftere henting.

Beholder borte eller ødelagt

Be om ny beholder.