Til innhold

Slik kildesorterer du i Oslo

I Oslo kommune er det obligatorisk å kildesortere husholdningsavfall, og alle renovasjonstjenester finansieres over renovasjonsgebyret.

Her finner du grønne og blå poser

 • Ved dagligvarebutikker
 • Ved gjenbruksstasjoner

Hvor finner du grønne og blå poser?

Grønne og blå poser finner du i matbutikken eller på gjenbruksstasjonene. 

Har du en gjenstand du er usikker på hva du skal sortere som?

Søk på sortere.no for å finne ut hva slags avfallstype det er og hvor du kan kaste det.

Restavfall, matavfall og plastemballasje

 • Matavfall legges i grønn pose.
 • Ren plastemballasje legger du i blå pose.
 • Restavfall legges i vanlige handleposer.

De tre posene legges i den samme beholderen utenfor boligen din. Oslo kommune har investert i verdens største optiske sorteringsanlegg, slik at de tre posene automatisk blir sortert etter farge der. Alt som legges i avfallsbeholderen må derfor være sortert i poser. Større typer avfall må leveres til nærmeste minigjenbruksstasjon eller gjenbruksstasjon

Vil du se hvordan systemet fungerer i praksis? Bli med på omvisning.

Hva regnes som matavfall?

Tommelfingerregel: Har det vært mat, skal det i grønn pose! Ikke kast blomster i matavfallet. Blomster må enten leveres til et av Oslo kommunes hageavfallsmottak, eller kastes i restavfallet (små mengder).

 • Avfall fra frukt og grønt etter oppkutting (f.eks skall)
 • Sminke
 • Teposer
 • Kaffegrut
 • Eggeskall
 • Nøtteskall
 • Tilgriset tørkepapir (kast i restavfallet om det er fullt av såpe eller andre ikke- spiselige kjemikalier)

Hva regnes som plastemballasje?

Det er kun plastemballasje som skal i blå pose. Skyll plasten i kaldt om den er skitten. Plastflasker til brus og liknende bør pantes. Hardplast, som for eksempel plastesker, oppvaskbørster, plastleker og liknende kan leveres til en minigjenbruksstasjon/gjenbruksstasjon, eventuelt legges i restavfallet (små mengder).

Eksempler på plastemballasje du kan legge i blå pose

 • plastposer
 • plastkanner/plastbegre/plastbokser/plastflasker til vaskemidler, kroppspleie, eller matvarer
 • plastflaske til for eksempel sjampoo eller dressinger
 • kaffe- og snacksposer
 • snusbokser

Hva regnes som restavfall?

 • Bleier
 • Fotografier/fotopapir
 • Avkjølt aske/grillkull
 • Potteplanter/blomster
 • Stearinlys
 • Ødelagte leker (Ikke elektriske leker)
 • Små biter isopor
 • CD-er
 • Kulepenner
 • Sneiper
 • Tilgriset plast og papir
 • Telysholdere som er laget av plast
 • Isopor (små mengder). Skal du levere store mengder leveres det ved en gjenbruksstasjon.
 • Keramikk
 • Sminke

Papp, papir og drikkekartong

 • Papp, papir og drikkekartong (inkludert gavepapir og eggekartonger) legges i egen beholder.
 • Bøker med myk perm som f.eks. pocketbøker skal kildesorteres som papir. Innbundne bøker går som restavfall. Fjerner man innbindingen (og kaster denne i restavfallet) kan innmaten sorteres som papir. 

Papp- og papirbeholderen står plassert sammen med beholderen der du legger de tre posene.

Glass- og metallemballasje

De aller fleste har maks 300 meter til sitt nærmeste returpunkt. Finn ditt nærmeste returpunkt for glass og metall. 

Hvis glasset eller metallet er større enn en vanlig glassflaske må du levere det ved en minigjenbruksstasjon eller gjenbruksstasjon.

Farlig avfall (avfall som må håndteres på spesiell måte)

Farlig avfall kan forårsake skader på dyr, mennesker eller miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Det kan f. eks være at det er brennbart, etsende, giftig, påvirker arveanleggene eller fremkaller allergiske reaksjoner. Farlig avfall kan du levere ved miljøstasjoner minigjenbruksstasjoner , eller ved en gjenbruksstasjon. Finn din nærmeste gjenbruksstasjon.

Eksempler på farlig avfall

 • Batterier
 • Maling/beis/lakk
 • Spraybokser
 • Impregnert treverk
 • Lim
 • Spillolje
 • Kjemikalier
 • Sparepærer
 • Whitesprit
 • hårpleieprodukter
 • sparepærer
 • løsemidler
 • stekeovnsrens
 • sølvpuss

Hageavfall

Oslo har flere hageavfallsmottak. Alle plantevekster kan leveres som hageavfall, med unntak av frukt og grønt som du kan sortere i den grønne matavfallsposen. Les mer om leveringsbetingelsene på våre mottak for hageavfall. Den andre uken i januar hvert år, henter Oslo kommune inn juletrær fra husholdningene i Oslo. Dersom du ønsker å levere juletreet selv, kan dette gjøres ved et av våre hageavfallsmottak.

EE-avfall

EE-avfall omfatter alle elektriske artikler som bruker strøm eller batteri. Batterier i seg selv regnes som farlig avfall.

Hovedregelen er at du kan levere defekte elektroniske produkter tilbake til der du kjøpte produktet i utgangspunktet (leverandøransvar), Det vil si at batterier kan leveres til vanlige dagligvarebutikker, mens hvitevarer og andre elektriske artikler kan leveres til butikker som selger dem. Småelektronikk (hårfønere, mobiltelefoner, smålamper o.l), r) kan du levere ved en av våre minigjenbruksstasjoner. Du kan også levere  elektriske artikler ved våre store gjenbruksstasjoner. Finn gjenbruksstasjon som tar imot hvitevarer og større elektroniske apparater.

Gamle klær og tekstiler

Alt av tekstiler kan leveres til UFF- og Fretex-containerene r i Oslo, eller ved en av våre gjenbruksstasjoner. Sko regnes også som tekstiler, og kan leveres samme sted. Dette gjelder uavhengig av om skoene er laget av plast eller ikke. Du kan levere alt av tekstiler, og det er ingenting som heter utslitt. Alt av tekstiler som er rent og tørt er velkomment. Tekstiler skal ikke i restavfallet. 

Skal du kvitte deg med noe annet/store ting?

Da må du på en gjenbruksstasjon. Oslo har mange minigjenbruksstasjoner og der der du kan levere

 • mindre artikler til ombruk (det må få plass i en vanlig bærepose)
 • andre plastartikler enn emballasje
 • gamle klær og tekstiler
 • større glass- eller metallgjenstander l
 • farlig avfall

Større typer avfall, som for eksempel møbler, avfall etter oppussing hjemme eller et vindu, kan du ikke levere til minigjenbruksstasjonene.  Da må du besøke en av de store gjenbruksstasjonene. Se nærmere leveringsbetingelser på hvert enkelt mottak.

Nespresso

Alle minigjenbruksstasjonene tar imot brukte kaffekapsler fra Nespresso. Finn oversikt over minigjenbruksstasjonene.

Sikker makulering

Skal du levere dokumenter til sikker makulering må du henvende deg til det private markedet. Det er ingen offentlige virksomheter som tilbyr denne tjenesten.

Spørsmål?

Finner du ikke svar på hvordan du kan kvitte deg med avfallet du vil kildesortere? Ring oss på 21 80 21 80 eller send oss en e-post. Så hjelper vi deg gjerne.