Satsingsområder

Forskning og utvikling (FoU) innen vannforsyning og avløpshåndtering

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) er en pådriver for forskning og utvikling innen vannforsyning og avløpshåndtering. Vi prioriterer områder som er av nytte for oss, for byens borgere og næringsliv og andre kommunale sluttbrukere i vannbransjen. Det gjør at vi er mer forberedt på å møte morgendagens utfordringer.

Ved å spisse vår innsats ønsker vi å bidra til mer brukerstyrt forskning og utvikling, som igjen fører til konkret innovasjon og kompetanseheving.

Satsingsområder

Vann- og avløpsetaten har identifisert syv temaområder med FoU-behov. Disse områdene er:

 • Energi: effektivisering, gjenvinning og produksjon
 • Inspeksjonsteknologi av tuneller og store kulverter
 • Overvåkning av overløp
 • NoDig teknologi
  • Separering av fellesavløp
  • Forbedring og kostnadsreduksjon
 • Prøvetakning
  • Varsling av badevannskvalitet
  • Identifisering av dyreart som kilde til fekalforurensing
 • Rensing av overvann
 • Ressursutnyttelse i avløpsrenseanlegg

Listen over er ikke utfyllende, og gode FoU-prosjekter vil prioriteres.

Meld inn forslag

Stengt vann