Meld inn forslag til FoUI-prosjekter

Om tjenesten

Ønsker du å samarbeide med oss?

Vann- og avløpsetaten ønsker å bringe gode ideer til våre fagfolk som daglig jobber tett på våre utfordringer. Vi oppfordrer derfor å sende inn forslag til problemstillinger og prosjekter til oss. Det er viktig at det kommer tydelig frem i prosjektdetaljene hva Vann- og avløpsetaten skal bidra med.

Vi prioriterer prosjekter som:

 • er innenfor vår FoUI-strategi
 • har tydelige mål
 • har roller og ansvar tydelig definert
 • fremmer kostnadseffektive løsninger
 • ivaretar gjeldende sikkerhetsregime
 • leder til nyttig innovasjon og kompetanseheving for VAV

Søknadsfrist

For at vi skal kunne behandle prosjektforslagene, krever vi at vi mottar prosjektforslaget i god tid før eventuelle eksterne søknadsfrister. Vi ønsker også å ha en påvirkningsmulighet i prosjektene vi vurderer.

Slik melder du inn forslag

 1. Dette må du ha med i forslaget

  Utfylt mal må være med i forslaget

 2. Last ned mal for innmelding

 3. Send inn søknadsskjema

  Søknadsskjema sendes til Vann- og avløpsetaten.
  E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no