Slik bestiller du kart og tegninger

Her finner du bestillingsinformasjon og oversikt over tilgjengelige kartprodukter med priser.

Kartbestilling for privatpersoner

Dersom du ikke kan bruke underoslo.no, kan du bruke elektronisk skjema for bestilling kart og tegninger for vann og avløp. Behandlingstiden er inntil to dager.

Kartbestilling for næringskunder

På underoslo.no kan rørlegger, entreprenør eller arkitekt hente ut kart og dokumenter. Det kan være for eksempel hovedledningskart, stikkledningskart, tilknytningspunkt, kum- og ledningshøyder, trykksoner og dimensjoner.

Kartbestilling på e-post

Hvis du ikke kan bruke underoslo.no, bestiller du ved å sende en e-post til kundeseksjonen. Du mottar dokumentene i pdf-format. Behandlingstiden er inntil to dager.

 • Bruk eiendommens adresse i emnefeltet.
 • Spesifiser hvilke dokumenter du ønsker og/eller forklar best mulig hva du trenger.
 • Oppgi fullstendig fakturaadresse.

Bedrifter må oppgi organisasjonsnummer.

Du kan også kjøpe kart og tegninger ved oppmøte i Herslebs gate 5.

Priser på kart

Prisene gjelder for kartbestilling på e-post og ved oppmøte. Oppgitte priser er inkl. mva, gjeldende fra 1. mars 2017. Fakturagebyr på kr. 62,50 kommer i tillegg.

Forklaring på de forskjellige kartproduktene og tegningene finner du her.

 • Hovedledningskart, A3, 1:500: 443,75 kroner
 • Hovedledningskart, A4: 140,00 kroner
 • Situasjonskart (privat VA); 72,50 kroner
 • Bunnledningsplan (privat VA): 72,50 kroner
 • Profiltegning (privat VA): 72,50 kroner
 • Anboringsmål/ stoppekranmål (privat VA): 0 kroner
 • Kumtegning (privat VA): 72,50 kroner
 • Kumtegning, offentlig anlegg: 370,00 kroner
 • Kum- og ledningshøyder, offentlig anlegg: 140,00 kroner

For bestilling av spesielle kart

For kart over større områder, temakart eller spesielle presentasjoner påberegnes en kostnad som dekker tiden det tar å lage presentasjonen. Ta kontakt med oss på e-post for forespørsler: kunde@vav.oslo.kommune.no.

Forklaring på de forskjellige kartproduktene og tegningene finner du her.