Vinnere av Oslo miljøpris 1998-2023

Tidligere vinnere av Oslo miljøpris og Oslo bymiljøpris.

Vinnere av Oslo miljøpris 2023

Årets grønne innbygger

Vinneren av Oslo miljøpris “årets grønne innbygger” 2023 er seriegründer og nabolags-ildsjel Anne Dubrau. Anne Dubrau har i en årrekke jobbet for bedre miljø, klima og sosial bærekraft i Oslo, og har tidligere starter selskaper som Bybi, Epleslang, Vollebekk fabrikker - og nå Nydalen fabrikker. Anne Dubrau er i tillegg en viktig bidragsyter i nærmiljøet sitt på Holmlia, hvor hun står bak “bærekraftige liv på Holmlia” og har arrangert blant annet klesbyttedager, opprydningsaksjoner og har tatt initiativ til både dyrkehager og gavefrie barnebursdager på den lokale skolen. Gjennom små og store initiativer inspirerer hun de rundt seg til å endre sine forbruksmønstre og ta mer miljøvennlige valg i hverdagen.

Følg Anne Dubrau (LinkedIn)

Årets frivillige organisasjon

Vinneren av Oslo miljøpris “årets frivillige organisasjon” 2023 går til Stiftelsen BUA – en ideell organisasjon som gjør det enklere for barn og unge å bli med på flere og mer varierte sportsaktiviteter, uten å måtte øke forbruket. Gjennom sine frivillige skaper BUA begeistring for og kunnskap om reparasjon, vedlikehold og utlån i mange av Oslos bydeler. BUA har i flere år lagt ned en betydelig innsats for å redusere sosiale forskjeller, bedre folkehelsen og dempe forbrukspress, og har i flere år bidratt til en grønnere og mer inkluderende hovedstad.

Les mer om Stiftelsen BUA (ekstern lenke)

Årets grønne selskap

Vinneren av Oslo miljøpris “årets grønne selskap” 2023 går til ombruksspesialistene Resirqel. Resirqel har over lang tid satt ombruk på agendaen i bygg- og anleggsbransjen. De står bak en rekke suksessprosjekter i Oslo, slik som “Sirkulær ressurssentral” - en 4500 kvm stor markedsplass for ombruk av bygningsmaterialer på Økern. Gjennom sine mange prosjekter bidrar de til å løse reelle behov for ombruk, og har blitt en sentral pådriver for sirkulære løsninger og viktige samfunnsendringer. Resirqel satset tidlig på ombruk, og har gjennom å dele av sin kunnskap banet vei for omstillingen til en mer klima- og miljøvennlig bransje.

Les mer om Resirqel (ekstern lenke)

Vinnere av Oslo miljøpris 2022

Årets grønne innbygger

Vinneren av Oslo miljøpris “Årets grønne innbygger” 2022 er vegetarentusiasten og dyrevennen Heidi Røneid.

Heidi Røneid har på eget initiativ tatt grep for å ta vare på både dyrene og miljøet i Oslo. Hun var med å starte Oslo vegetarfestival i 2010, som nå trekker flere tusen besøkende hvert eneste år. Gjennom festivalen har hun bidratt til å senke terskelen for at flere skal prøve mer miljøvennlig og plantebasert mat. I flere år har Heidi Røneid også reddet og pleiet skadede duer i sitt eget hjem, og tar godt vare på naturen i byen og dyrelivet i Oslo. Gjennom sitt engasjement påvirker hun en stor gruppe mennesker og skaper begeistring for sakene hun brenner for. Rett og slett et grønt forbilde!

Følg Heidi Røneid på Instagram

Årets frivillige organisasjon

Vinneren av årets frivillige organisasjon er en organisasjon med hjerte for Oslofjorden og livet under vann: Spearos Oslofjord.

Spearos er en fridykkeklubb, som på imponerende vis kombinerer en begeistring for dykking, med en begeistring for en ren og levende Oslofjord. Gjennom regelmessige ryddeaksjoner engasjerer organisasjonen bredt, og får med seg lokalmiljøene i Oslo til å fridykke, rydde og lære. Med gode råd og kunnskap viser de at det nytter å engasjere seg, og de henter flere helger i året opp store mengder forsøpling fra havbunnen. Spearos lærer både barn og voksne å bli glad i naturens undre – og ikke minst hvordan man kan ta vare på fjorden, og alle artene som lever i og av den.

Les mer om Spearos Oslofjord

Årets grønne selskap

Vinneren av årets grønne selskap er det Oslo-baserte klesmerket Northern Playground.

Northern Playground har bygget sitt varemerke ved å snakke om problemene i klesbransjen – overforbruket av klær og tekstiler – og de setter virkelig handling bak sine ord. De tilbyr blant annet livstidsgaranti og reparasjon av sine produkter. Selskapet har også i lang tid tatt til orde for at det skal innføres en miljøskatt, som kan bidra til å ansvarliggjøre hele bransjen. De går foran, og viser resten av bransjen hva de kan og burde gjøre. Northern Playground er virkelig et bevis på at en helhjertet, grønn forretningsmodell kan lykkes!

Les mer om Northern Playground

Vinnerne av Oslo miljøpris 2021

Årets grønne innbygger: Silje Østby Thune

En dag fikk Silje Østby Thune nok av søpla folk kastet fra seg på bakken. Så hun begynte å plukke det opp. Hver eneste dag samler hun en pose med søppel - til og fra jobb, til barnehagen eller på vei til butikken.

Til nå har hun plukket over 600 poser med søppel! Bilder av søppelfangsten deler hun med sine følgere, og inspirerer flere til å plukke opp søppel i naturen og nærmiljøet.

Følg PickUpSiljes søppelplukking

Årets grønne selskap: Entra ASA for ombruksbygget KA13

Eiendomsselskapet Entra ASA, og alle de har samarbeidet med, har klart noe helt banebrytende: å renovere et bygg med 80% brukte materialer.

De har gått i front, og lært masse om mulighetene og utfordringene ved ombruksbygg som de gjerne deler med andre i byggebransjen, slik at enda flere byggeprosjekter kan få til mer ombruk og bli mer klima- og miljøvennlige.

Les mer om ombruksbygget KA13

Årets frivillige organisasjon: Sykkelkjøkkenet Oslo

I mange år har ildsjelene ved Sykkelkjøkkenet Oslo tilbudt gratis, gjør-det-selv-opplæring i sykkelreparasjon.

I tillegg til åpne "mekkekvelder" i deres lokaler i Gamlebyen, samler Sykkelkjøkkenet inn eierløse sykler som ellers ville blitt kastet. Syklene bruker de til å lære bort sykkelreparasjon, og når de er reparert kan de gi dem bort til noen som kanskje ikke har råd til en sykkel.

Les mer om Sykkelkjøkkenet i Oslo

Vinnerne av Oslo miljøpris 2009-2020

2020 | Klimabrølet, Aslihan Mahmud og Norsk Gjenvinning - Groruddalen Miljøpark

2019 | Miljøagentene i Oslo

Hederlig omtale: Ekte Vare AS og Tise AS.

2018 | Oslo Natur og Ungdom

for sitt utrettelige arbeid gjennom 50 år med å engasjere ungdom i miljøsaker som kollektivtilbud, luft- og støyforurensning og klimatiltak. Oslo Natur og Ungdom har også vært en pådriver for samarbeid i miljøsaker mellom ulike typer ungdomsorganisasjoner.

Hederlig omtale:

 • Toril Mentzoni startet La Humla Suse i 2013, og siden da har hun gjort en enorm innsats for å sikre humlenes levekår i Norge. Organisasjonen har hatt sitt utspring i Oslo, men er nå i ferd med å bre seg utover i landet.
 • Helene Gallis har gjennom mange år stått i spissen for flere visjonære initiativ som bidrar til å gjøre Oslo både grønnere og varmere. I dag driver hun Nabolagshager, som gjennom kurs, foredrag, arrangementer og innovative prosjekter har spredd både kunnskap og inspirasjon til tusenvis av Oslos innbyggere.

2017 | «Restarters Oslo»

Initiativtaker Kaja Ahnfelt med samarbeidspartnere arrangerer fiksefester for elektronikk på sentrale møteplasser i byen, der «fiksere» reparerer og vedlikeholder elektronisk utstyr og lærer dem som stikker innom å ta vare på elektronikk i istedenfor å kaste utstyret.

Hederlig omtale: «Jobben Oslo» er et arbeidstreningsprosjekt under Frelsesarmeens rusomsorg. Gir dagtilbud til aktive og tidligere rusmisbrukere, med bla.a. skjærgårdstjeneste, gaterydding og gjenbruksverksted.

2016 | Matsentralen Oslo

for å redistribuere overskuddsmat til vanskeligstilte og sikre at store mengder mat som ellers ville blitt kastet blir dermed spist.

Hederlig omtale: Lone Jessen og Per Lindberg, for å være pådriverne for at Langgata 47 er Norges første borettslag med solceller.

2015 | Bondens marked

for å gjøre lokal, kortreist mat tilgjengelig for Oslos befolkning.

Hederlig omtale: FutureBuilt, for å utvikle klimavennlige bygg og byområder gjennom forbildeprosjekter.

2014 | EVO Elsykler

for satsning på elsykler som erstatning for transport med personbil.

Hederlig omtale: Anne Dubrau, for å være en pådriver og pioner for lokale miljøtiltak i Oslo. Hun står bak Epleslang og BYBI, MAJOBO og Kompass & Co, som gjennom samarbeid med mange aktører realiserer gode miljøprosjekter.

2013 | Geitmyra matkultursenter for barn

for sitt arbeid med å lære barn om maten de spiser og bærekraftig matproduksjon.

Hederlig omtale:

 • Trine Johnsen, for hennes innsats i for elveadopsjon og engasjement for å ivareta Oslos blågrønne struktur.
 • Ole Jakob Johansen, initiativtaker og prosjektleder til biogassanlegget på Bekkelaget som produserer drivstoff basert på avløpsslam.

2012 | Line

for pionerprosjektet med landstrøm til skipene sine når de ligger til kai i Oslo.

Hederlig omtale:

 • Jørgen Randers, for hans store engasjement og hans viktige stemme i miljø- og klimakampen.
 • Friends Fair Trade, som gir byens forbrukere enklere tilgang til rettferdige og økologiske varer.

2011 | Lønnealléen borettslag, Nordstrand Vel og Johannes Løken

for sin innsats for å gjøre Oslos boliger Oljefri!

Hederlig omtale:

 • Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, de første som prøvde en sak etter miljøinformasjonsloven for rettsvesenet.
 • Dragen juniorklubb, for sitt fokus på miljøriktig forbruk, innkjøp og resirkulering.

2010 | Frederica Miller, Gaia arkitekter

som i over 30 år har glødet og arbeidet for å få økologi innarbeidet som en naturlig del av arkitektfaget.

Hederlig omtale:

 • Stein Stoknes for å realisere Oslos første passivhus.
 • Siri Haavie for sin innsats for å øke bevisstheten og bevare skole- og parsellhager i Oslo.

2009 | Bilkollektivet BA

for å tilby et alternativ til innbyggere i Oslo som ikke ønsker å eie egen bil.

Hederlig omtale: Ivar Holtan og Kristina Bjureke, to ildsjeler som med kunnskap og stor innsats har mobilisert for å bekjempe problematiske fremmede planter i Oslo.

Oslo bymiljøpris (navnebytte i 2009)

2008 | Bydelsrusken i Bydel Grünerløkka

for etablering (2002) og drift av mini-gjenbruksstasjon i Sofienbergparken

Hederlig omtale:

 • Eivind Bødker, for sin innsats for bymiljøet i Oslo.
 • Thon Hotels Oslo, for å ha miljøsertifisert alle sine 13 hoteller i Oslo.

2007 | Oslo Elveforum og Sigurd Tønsberg

for å ta vare på det blågrønne Oslo og innsatsen for sikring og gjenåpning av elver og bekker i byggesonen.

Hederlig omtale:

 • Ullern videregående skole, for bredt og godt arbeid med miljøfyrtårnsertifisering, organisert gjennom elevrådet.
 • Cultura Bank forplikter seg til at innskudd skal lånes ut til prosjekter som er samfunnsnyttige, respekterer menneskerettighetene, og ivaretar miljøhensyn.

2006 | Hotellkjeden Scandic

har miljøsertifisert alle hoteller i Oslo og går foran for å gjøre Oslo til en miljøvennlig reiselivsdestinasjon.

Hederlig omtale:

 • Østmarkas venner for sitt 40 år lange arbeid for bevaring og bruk av Østmarka som natur- og friluftsområde.
 • Gamle Oslo Servicesentral for sitt viktige arbeid med vedlikehold av utearealer og bygninger i bydelen.
 • Kim Halvor Hartvig for sin innsats for registrering og bevaring av verdifull natur i Oslo.

2005 | Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Hederlig omtale: Vann- og avløpsetaten og Friluftsetaten

2004 | Øyafestivalen

er en nasjonal spydspiss som miljøvennlig festivalarrangør. De gir også publikum mulighet til å ta miljøansvar gjennom praktisk handling.

Hederlig omtale:

 • Matvarehuset Ultra Stovner er sertifisert etter kravene til Svanemerket. Det stiller noen av verdens strengeste miljøkrav til dagligvarebutikker.
 • Sagene Samfunnshus er en viktig møteplass og katalysator for bærekraftig utvikling i bydel Sagene og i byen forøvrig.

2003 | Østensjøvannets venner

har i 15 år arbeidet for vern og miljøriktig forvaltning av Østensjøvannet, samt spredning av kunnskap om Østensjøvannets miljøverdier.

2002 | Lutvann skole og Toyota Sentrum AS

Lutvann skole, for lokalt, nasjonalt og internasjonalt banebrytende pedagogikk i deres uteskolevirksomhet.

Toyota Sentrum AS er et forbilde på miljøarbeid; de er bl.a. miljøfyrtårnsertifisert og svært gode på kildesortering.

2001 | Bydel Grefsen-Kjelsås

Hederlig omtale:

 • Nils Ranheim
 • Stovner Selskabet for Oslo Byes Vel
 • Gamlebyen skole

2000 | Stiftelsen Holmlia Nærmiljø og Bydel Søndre Nordstrand

Hederlig omtale:

 • Elin Tyse
 • Peppes Pizza

1999 | Tor Holtan Hartvig, Nordstrand

Hederlig omtale:

 • Grunerløkka Miljøkorps
 • Savo AS

1998 | Boris Hansen, Manglerud

Hederlig omtale:

 • Åsen Voksenopplæringssenter
 • Friluftssentralen i Gamle Oslo
 • Akers Avis Groruddalen