Vinnere av Oslo miljøpris 1998-2020

Tidligere vinnere av Oslo miljøpris og Oslo bymiljøpris.

2020 | Klimabrølet, Aslihan Mahmud og Norsk Gjenvinning - Groruddalen Miljøpark

2019 | Miljøagentene i Oslo

Hederlig omtale: Ekte Vare AS og Tise AS.

2018 | Oslo Natur og Ungdom

for sitt utrettelige arbeid gjennom 50 år med å engasjere ungdom i miljøsaker som kollektivtilbud, luft- og støyforurensning og klimatiltak. Oslo Natur og Ungdom har også vært en pådriver for samarbeid i miljøsaker mellom ulike typer ungdomsorganisasjoner.

Hederlig omtale:

 • Toril Mentzoni startet La Humla Suse i 2013, og siden da har hun gjort en enorm innsats for å sikre humlenes levekår i Norge. Organisasjonen har hatt sitt utspring i Oslo, men er nå i ferd med å bre seg utover i landet.
 • Helene Gallis har gjennom mange år stått i spissen for flere visjonære initiativ som bidrar til å gjøre Oslo både grønnere og varmere. I dag driver hun Nabolagshager, som gjennom kurs, foredrag, arrangementer og innovative prosjekter har spredd både kunnskap og inspirasjon til tusenvis av Oslos innbyggere.

2017 | «Restarters Oslo»

Initiativtaker Kaja Ahnfelt med samarbeidspartnere arrangerer fiksefester for elektronikk på sentrale møteplasser i byen, der «fiksere» reparerer og vedlikeholder elektronisk utstyr og lærer dem som stikker innom å ta vare på elektronikk i istedenfor å kaste utstyret.

Hederlig omtale: «Jobben Oslo»  er et arbeidstreningsprosjekt under Frelsesarmeens rusomsorg. Gir dagtilbud til aktive og tidligere rusmisbrukere, med bla.a. skjærgårdstjeneste, gaterydding og gjenbruksverksted.

2016 | Matsentralen Oslo

for å redistribuere overskuddsmat til vanskeligstilte og sikre at store mengder mat som ellers ville blitt kastet blir dermed spist.

Hederlig omtale: Lone Jessen og Per Lindberg, for å være pådriverne for at Langgata 47 er Norges første borettslag med solceller.

2015 | Bondens marked

for å gjøre lokal, kortreist mat tilgjengelig for Oslos befolkning.

Hederlig omtale: FutureBuilt, for å utvikle klimavennlige bygg og byområder gjennom forbildeprosjekter.

2014 | EVO Elsykler

for satsning på elsykler som erstatning for transport med personbil.

Hederlig omtale: Anne Dubrau, for å være en pådriver og pioner for lokale miljøtiltak i Oslo. Hun står bak Epleslang og BYBI, MAJOBO og Kompass & Co, som gjennom samarbeid med mange aktører realiserer gode miljøprosjekter.

2013 | Geitmyra matkultursenter for barn

for sitt arbeid med å lære barn om maten de spiser og bærekraftig matproduksjon.

Hederlig omtale:

 • Trine Johnsen, for hennes innsats i for elveadopsjon og engasjement for å ivareta Oslos blågrønne struktur.
 • Ole Jakob Johansen, initiativtaker og prosjektleder til biogassanlegget på Bekkelaget som produserer drivstoff basert på avløpsslam.

2012 | Line

for pionerprosjektet med landstrøm til skipene sine når de ligger til kai i Oslo.

Hederlig omtale:

 • Jørgen Randers, for hans store engasjement og hans viktige stemme i miljø- og klimakampen.
 • Friends Fair Trade, som gir byens forbrukere enklere tilgang til rettferdige og økologiske varer.

2011 | Lønnealléen borettslag, Nordstrand Vel og Johannes Løken

for sin innsats for å gjøre Oslos boliger Oljefri!

Hederlig omtale:

 • Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, de første som prøvde en sak etter miljøinformasjonsloven for rettsvesenet.
 • Dragen juniorklubb, for sitt fokus på miljøriktig forbruk, innkjøp og resirkulering.

2010 | Frederica Miller, Gaia arkitekter

som i over 30 år har glødet og arbeidet for å få økologi innarbeidet som en naturlig del av arkitektfaget.

Hederlig omtale:

 • Stein Stoknes for å realisere Oslos første passivhus.
 • Siri Haavie for sin innsats for å øke bevisstheten og bevare skole- og parsellhager i Oslo.

2009 | Bilkollektivet BA

for å tilby et alternativ til innbyggere i Oslo som ikke ønsker å eie egen bil.

Hederlig omtale: Ivar Holtan og Kristina Bjureke, to ildsjeler som med kunnskap og stor innsats har mobilisert for å bekjempe problematiske fremmede planter i Oslo.

Oslo bymiljøpris (navnebytte i 2009)    

2008 | Bydelsrusken i Bydel Grünerløkka

for etablering (2002) og drift av mini-gjenbruksstasjon i Sofienbergparken

Hederlig omtale:

 • Eivind Bødker, for sin innsats for bymiljøet i Oslo.
 • Thon Hotels Oslo, for å ha miljøsertifisert alle sine 13 hoteller i Oslo.

2007 | Oslo Elveforum og Sigurd Tønsberg

for å ta vare på det blågrønne Oslo og innsatsen for sikring og gjenåpning av elver og bekker i byggesonen.

Hederlig omtale:

 • Ullern videregående skole, for bredt og godt arbeid med miljøfyrtårnsertifisering, organisert gjennom elevrådet.
 • Cultura Bank forplikter seg til at innskudd skal lånes ut til prosjekter som er samfunnsnyttige, respekterer menneskerettighetene, og ivaretar miljøhensyn.

2006 | Hotellkjeden Scandic

har miljøsertifisert alle hoteller i Oslo og går foran for å gjøre Oslo til en miljøvennlig reiselivsdestinasjon.

Hederlig omtale:

 • Østmarkas venner for sitt 40 år lange arbeid for bevaring og bruk av Østmarka som natur- og friluftsområde.
 • Gamle Oslo Servicesentral for sitt viktige arbeid med vedlikehold av utearealer og bygninger i bydelen.
 • Kim Halvor Hartvig for sin innsats for registrering og bevaring av verdifull natur i Oslo.

2005 | Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 

Hederlig omtale: Vann- og avløpsetaten og Friluftsetaten

2004 | Øyafestivalen

er en nasjonal spydspiss som miljøvennlig festivalarrangør. De gir også publikum mulighet til å ta miljøansvar gjennom praktisk handling.

Hederlig omtale:

 • Matvarehuset Ultra Stovner er sertifisert etter kravene til Svanemerket. Det stiller noen av verdens strengeste miljøkrav til dagligvarebutikker.
 • Sagene Samfunnshus er en viktig møteplass og katalysator for bærekraftig utvikling i bydel Sagene og i byen forøvrig. 

2003 | Østensjøvannets venner

har i 15 år arbeidet for vern og miljøriktig forvaltning av Østensjøvannet, samt spredning av kunnskap om Østensjøvannets miljøverdier.

2002 | Lutvann skole og Toyota Sentrum AS

Lutvann skole, for lokalt, nasjonalt og internasjonalt banebrytende pedagogikk i deres uteskolevirksomhet.

Toyota Sentrum AS er et forbilde på miljøarbeid; de er bl.a. miljøfyrtårnsertifisert og svært gode på kildesortering.    

2001 | Bydel Grefsen-Kjelsås

Hederlig omtale:

 • Nils Ranheim
 • Stovner Selskabet for Oslo Byes Vel
 • Gamlebyen skole

2000 | Stiftelsen Holmlia Nærmiljø og Bydel Søndre Nordstrand

Hederlig omtale:

 • Elin Tyse
 • Peppes Pizza

1999 | Tor Holtan Hartvig, Nordstrand

Hederlig omtale:

 • Grunerløkka Miljøkorps
 • Savo AS

1998 | Boris Hansen, Manglerud

Hederlig omtale:

 • Åsen Voksenopplæringssenter
 • Friluftssentralen i Gamle Oslo
 • Akers Avis Groruddalen