Oslo miljøpris

Oslo miljøpris skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet i Oslo er et godt eksempel for andre.

Dette er vinnerne av Oslo miljøpris 2024

Årets grønne innbygger

Arild Eriksen har i en årrekke har jobbet for et grønnere og mer inkluderende bymiljø og sosial boligpolitikk i Oslo. I 2018 startet han arkitektkontoret Fragment med utgangspunkt i at byen skal være et godt sted å bo for alle. Stikkord er inkluderende stedsutvikling, den flerfunksjonelle byen, omtanke for landskap og natur, grønne nabofelleskap og levende, sosiale byrom. Han er dessuten en forkjemper for alternative, sosiale boformer med delingsøkonomi som hjørnestein, og for etablering av en tredje boligsektor der det tilrettelegges for at alle skal ha råd til å bo i Oslo.

Arild er en pådriver for at det planlegges for bynatur og urbant landbruk i Oslo og mener vi må ha en mangfoldig by der det er plass til både boliger, dyrking, produksjon og natur. Han har brukt mye tid de siste årene på å starte opp og drive Grorud parsellag, og han bidro i sin tid i oppstarten av det urbane birøkterlaget ByBi. Arild har utviklet den populære appen Sanke for å inspirere Osloboere til å finne og lage mat av ville vekster og urter i nærnaturen sin. Sanke inneholder også en kartløsning slik at alle kan finne byens offentlige frukttrær og bærbusker som man fritt kan høste fra.

Årets frivillige organisasjon

Østmarkas Venner har i nærmere 60 år har jobbet for å bevare Østmarka som natur- og friluftslivsområde og sikre viktige kulturminner for kommende generasjoner. Høsten 2023 ble Østmarka nasjonalpark og friluftslivsområde opprettet. Da hadde de frivillige i Østmarkas Venner, med leder Helga Gunnarsdottir i spissen, i mer enn 10 år lagt ned utallige timer med faglig, politisk og strategisk arbeid for etablering av nasjonalparken. De sto blant annet på for å vise at store deler av Østmarka har både fantastiske naturverdier, verdifulle kulturminner og er viktig for naturopplevelsen til turfolket.

Med økende innflytting til Oslo og kommunene rundt blir Østmarka stadig mer verdifull som område for rekreasjon og friluftsliv. En nasjonalpark i Østmarka er derfor en fantastisk gave til naturen og til framtidas generasjoner.

Årets grønne selskap

Whee! har laget en abonnementsløsning for moderne lastesykler med så stor lastekapasitet at man kan frakte både passasjerer og tunge ting.

Å få folk til å sykle fremfor å ta bilen er et viktig innsatsområde for at Oslo skal være et godt sted å bo og ferdes i. Færre biler på veien betyr mindre forurensning og klimagassutslipp. Men for noen grupper har overgang fra bil til sykkel vist seg å være utfordrende. Særlig småbarnsfamilier er storforbrukere av bil på korte turer som til og fra barnehagen, fritidsaktiviteter, butikker og så videre – rett og slett for å få hverdagen til å gå opp. Lastekapasiteten til moderne lastesykler gjør imidlertid at disse turene kan foregå på sykkel og med abonnementsløsningen til Whee! velger mange småbarnsforeldre nå heller sykkelen.

Abonnementsløsningen til Whee! er et reelt alternativ til bil, som vil bidra til at mange flere av Oslos innbyggere vil bruke mer sykkel i hverdagen.

Dette var juryen for Oslo miljøpris 2024

Leder av juryen: Marthe Grønning, byrådssekretær for miljø og samferdsel.

Jurymedlemmer:

  • Ingunn Lie, sekretariatsleder for Næring for Klima, Klimaetaten
  • Marian R, Slettebakken, Seniorrådgiver politikk og næringsliv, WWF Verdens naturfond
  • Anne Dubrau, fabrikksjef ved Nydalen fabrikker, fjorårets vinner av Oslo miljøpris «Årets grønne innbygger»
  • Lene k. Westeng, daglig leder / partner hos Resirqel, fjorårets vinner av Oslo miljøpris «Årets grønne selskap»
  • John Harald Bondevik, daglig leder i BUA, fjorårets vinner av Oslo miljøpris «Årets frivillige organisasjon»

Bymiljøetaten fungerer som sekretariat for juryens arbeid.

Om prisen

Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet, og skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet i Oslo er et godt eksempel for andre. Oslo miljøpris deles ut i tre kategorier.

Årets frivillige organisasjon

Går til en frivillig organisasjon som har gjort en ekstraordinær innsats for Oslomiljøet. Organisasjonen har stått på, lagt ned et stort arbeid og gjort en betydelig innsats for en grønnere hovedstad. Organisasjonen viser at det nytter å engasjere seg i frivillig arbeid.

Årets grønne innbygger

Går til en person som har gjort en ekstraordinær innsats for å leve mer grønt i hverdagen. Personen har dessuten engasjert familie og venner og fått de med på å leve grønnere. Rett og slett et grønt forbilde.

Årets grønne selskap

Går til en privat næringsvirksomhet som har gjort en ekstraordinær innsats for Oslomiljøet. Bedriften har satset og bidratt betydelig til miljøhovedstaden Oslo, og er et godt eksempel for andre selskaper.

Slik nominerer du din kandidat for 2025

Nominasjonsfristen for Oslo miljøpris 2025 er søndag 30. mars 2025.

Du kan sende inn ditt forslag til kandidater her:

Send inn forslag til din kandidat

Prisutdeling

Vinnerne av Oslo miljøpris 2025 informeres i løpet av mai 2025. Prisvinnerne feires med en egen prisutdelingsseremoni i Oslo rådhus, og de får et innrammet diplom og 50 000 kroner hver i premie.

Tidligere prisvinnere

Prisen ble delt ut første gang i 1998, da under navnet Oslo bymiljøpris.

Se hvem som har vunnet prisen og fått hederlig omtale tidligere