Utdanningslegat til barn av håndverkere eller til håndverksfaglig utdanning

Blikkenslagermester Oluf C. Johanssens og hustrus legat

Frist for å søke

Søknadsfristen er onsdag 25. oktober 2023.

Bestill bostedsattest fra Skatteetaten så fort som mulig. Det kan ta flere uker før du mottar denne i postkassen.

Kort om legatet

Legatet kan gi støtte til barn av håndverkere som utdanner seg i praktisk eller teoretisk retning, eller elever/studenter som utdanner seg i håndverksfaglig retning.

Størrelsen på midlene du kan motta i 2023:

 • Barn av håndverkere som søker støtte til utdanning i praktisk eller teoretisk retning:
  • inntil 20 000 kroner ved 24 studie-/skoletimer eller mer per uke
  • inntil 10 000 kroner ved 17 - 23 studie-/skoletimer per uke
 • Elever/studenter som søker støtte til utdanning eller videreutdanning i håndverksfaglig retning:
  • inntil 15 000 kroner ved 24 studie-/skoletimer eller mer per uke
  • inntil 7 500 kroner ved 17 - 23 studie-/skoletimer per uke

Du kan ikke motta midler fra legatet hvis du har mindre enn 17 studie-/skoletimer per uke.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Barn av håndverkere (dvs. at en av de foresatte har mester-, fag- eller svennebrev) som søker støtte til utdanning i praktisk eller teoretisk retning.
 • Elever/studenter som søker støtte til utdanning eller videreutdanning i håndverksfaglig retning (i et fag under mesterbrevordningen).
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.

Kriterier og prioriteringer

Innkrevingsetatens legater samordnes. Du kan bare få tildelt midler fra Blikkenslagermester Oluf C. Johanssens og hustrus legat, hvis du ikke får midler fra Utdanningslegatet til økonomisk vanskeligstilte i Oslo eller Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte barn (Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede barn) dette kalenderåret.

Legatmidlene deles ut i prioritert rekkefølge til:

 1. Barn av håndverkere som søker støtte til utdanning i praktisk eller teoretisk retning.
 2. Elever/studenter som søker støtte til utdanning eller videreutdanning i håndverksfaglig retning.

Slik søker du utdanningslegat til barn av håndverkere eller til håndverksfaglig utdanning

 1. Finn frem nødvendige vedlegg

  • Bostedsattest som viser at søkeren har bodd i Oslo de siste tre årene og hvem i familien som bor på samme adresse som søkeren. Bostedsattest bestiller du fra Skatteetaten. ​​​​​Den kan ikke være eldre enn ett år på søknadsfristen. Bestill i god tid, det kan ta flere uker før du mottar attesten i posten.
   • Bor søkeren alene bestiller du bostedsattest for «Meg selv».
   • Er det flere i familien som bor på samme adresse, må du bestille bostedsattest for «Familien».
   • Samboere og hjemmeboende barn over 18 år, står ikke på attest for "Familien". De må derfor bestille bostedsattest for "Meg selv".
  • Hvis søkeren bor på hybel/egen leilighet, må du også legge ved kopi av husleiekontrakt.
  • Skjema utfylt av skolen som bekrefter skoleplass eller kopi av lærlingkontrakt.
   Skjema på bekreftelse av skoleplass må fylles ut og stemples av skolen. Brev om opptak eller skolebevis er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.
  • Utskrift av "Grunnlag for skatt" for 2022 (dette finner du i skatteoppgjøret) for alle i husstanden over 18 år på søknadsfristen. Har du ikke mottatt skatteoppgjøret for 2022 ennå, må du bruke skatteoppgjøret for 2021. Skatteoppgjøret finner du på skatteetaten.no.
  • Hvis du er barn av håndverkere som søker støtte til utdanning i praktisk eller teoretisk retning, må du i tillegg laste opp mester-, fag- eller svennebrev til en av dine foreldre.
  • Skal du søke på vegne av andre enn egne barn under 18 år, må du ha vergefullmakt eller en ordinær fullmakt. Fullmakten må inneholde fullt navn og fødselsnummer til den som gir fullmakt og den som får fullmakt, hva du har fullmakt til å gjøre og signatur med dato og sted fra den som gir fullmakt.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Søknadsskjema for legatet (logg inn)

  Du må legge ved alle etterspurte vedlegg når du sender inn søknaden. Hvis det mangler vedlegg, blir ikke søknaden behandlet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknadene behandles

  Innsendte vedlegg/dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med når vi vurderer søknaden din.

 2. Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag

  Du får svar på søknaden din tre til fire måneder etter at søknadsfristen har gått ut.

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.