Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Utdanningslegat til barn av håndverkere eller til håndverksfaglig utdanning

Blikkenslagermester Oluf C. Johanssens og hustrus legat

Frist for å søke

18. september 2019.

Kort om legatet

Legatet kan gi støtte til barn av håndverkere som utdanner seg i praktisk eller teoretisk retning, eller elever/studenter som utdanner seg i håndverksfaglig retning.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Barn av håndverkere (dvs. at en av de foresatte har mester-, fag- eller svennebrev) som søker støtte til utdanning i praktisk eller teoretisk retning.
 • Elever/studenter som søker støtte til utdanning og/eller videreutdanning i håndverksfaglig retning (i et fag under mesterbrevordningen.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.

Kriterier og prioriteringer

 • Kemnerkontorets legater samordnes. Du kan bare få tildelt midler fra Blikkenslagermester Oluf C. Johanssens og hustrus legat, hvis du ikke får midler fra Utdanningslegatet til økonomisk vanskeligstilte i Oslo eller Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede barn dette kalenderåret.

Legatmidlene deles ut i prioritert rekkefølge til:

 1. Barn av håndverkere som søker støtte til utdanning i praktisk eller teoretisk retning.
 2. Elever/studenter som søker støtte til utdanning og/eller videreutdanning i håndverksfaglig retning.

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 00 80 00
Kontaktskjema for e-posthenvendelser
Chat med Oslo kemnerkontor

Slik søker du utdanningslegat til barn av håndverkere eller til håndverksfaglig utdanning

 • 1Finn frem nødvendige vedlegg
  • Bostedsattest som viser at søker har bodd i Oslo de siste tre årene og viser alle som bor i husstanden. Bostedsattest kan bestilles fra SkatteetatenBostedattesten kan ikke være eldre enn ett år på søknadsfristen.
  • Skjema utfylt av skolen som bekrefter skoleplass (legatet godtar kun vårt eget skjema som må utfylles og stemples av skolen) eller kopi av lærlingkontrakt.
  • Utskrift av grunnlag for skatt (dette finner du i skatteoppgjøret) for alle i husstanden over 18 år på søknadsfristen 18. september 2019. Skatteoppgjøret finner du i Altinn.
  • Hvis du er barn av håndverkere som søker støtte til utdanning i praktisk eller teoretisk retning, må du i tillegg laste opp mester-, fag- eller svennebrev til en av dine foreldre.
 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Søknadsskjema for utdanningslegatet

  • Du må legge ved alle etterspurte vedlegg når du sender inn søknaden. Mangler vedlegg blir ikke søknaden behandlet.

   

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Søknadene behandles

  Innsendte dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din.

 • 2Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.