Utdanningslegat til barn av håndverkere eller til håndverksfaglig utdanning

Blikkenslagermester Oluf C. Johanssens og hustrus legat

Frist for å søke

Søknadsfristen er 20. oktober 2021.

Bestill  bostedsattest fra Skatteetaten for alle i husstanden så fort som mulig. Det kan ta flere uker før du mottar denne i postkassen.

Kort om legatet

Legatet kan gi støtte til barn av håndverkere som utdanner seg i praktisk eller teoretisk retning, eller elever/studenter som utdanner seg i håndverksfaglig retning.

Størrelsen på midlene du kan motta i 2021:

 • Barn av håndverkere som søker støtte til utdanning i praktisk eller teoretisk retning:
  • inntil 20 000 kroner ved 24 studie-/skoletimer eller mer per uke
  • inntil 10 000 kroner ved 17 - 23 studie-/skoletimer per uke
 • Elever/studenter som søker støtte til utdanning eller videreutdanning i håndverksfaglig retning:
  • inntil 15 000 kroner ved 24 studie-/skoletimer eller mer per uke
  • inntil 7 500 kroner ved 17 - 23 studie-/skoletimer per uke

Du kan ikke motta midler fra legatet hvis du har mindre enn 17 studie-/skoletimer per uke.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Barn av håndverkere (dvs. at en av de foresatte har mester-, fag- eller svennebrev) som søker støtte til utdanning i praktisk eller teoretisk retning.
 • Elever/studenter som søker støtte til utdanning eller videreutdanning i håndverksfaglig retning (i et fag under mesterbrevordningen).
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.

Kriterier og prioriteringer

Innkrevingsetatens legater samordnes. Du kan bare få tildelt midler fra Blikkenslagermester Oluf C. Johanssens og hustrus legat, hvis du ikke får midler fra Utdanningslegatet til økonomisk vanskeligstilte i Oslo eller Utdanningslegat til økonomisk vanskligstilte barn (Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede barn) dette kalenderåret.

Legatmidlene deles ut i prioritert rekkefølge til:

 1. Barn av håndverkere som søker støtte til utdanning i praktisk eller teoretisk retning.
 2. Elever/studenter som søker støtte til utdanning eller videreutdanning i håndverksfaglig retning.

Slik søker du utdanningslegat til barn av håndverkere eller til håndverksfaglig utdanning

 1. 1Finn frem nødvendige vedlegg
  • Bostedsattest som viser at søker har bodd i Oslo de siste tre årene og viser alle som bor i husstanden. Den kan ikke være eldre enn ett år på søknadsfristen. 
   Bostedsattest bestiller du fra Skatteetaten
   ​​​​​Bestill attesten i god tid, det kan ta flere uker før du mottar den i posten.
  • Skjema utfylt av skolen som bekrefter skoleplass eller kopi av lærlingkontrakt. 
   Skjema på bekreftelse av skoleplass må fylles ut og stemples av skolen. 
   Brev om opptak eller skolebevis er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.  
  • Utskrift av grunnlag for skatt (dette finner du i skatteoppgjøret) for alle i husstanden over 18 år på søknadsfristen 20. oktober 2021. Skatteoppgjøret finner du på skatteetaten.no.
  • Hvis du er barn av håndverkere som søker støtte til utdanning i praktisk eller teoretisk retning, må du i tillegg laste opp mester-, fag- eller svennebrev til en av dine foreldre.
 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknad


  Søknadsskjema for legatet

   

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Søknadene behandles

  Innsendte dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din.

 2. 2Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.

Kontaktinformasjon


Innkrevingsetaten

Telefon: 21 01 40 04

Besøksadresse
(stengt) Nydalsveien 24, 0484 OSLO

Chat med Innkrevingsetaten

Kontaktskjema (logg inn)