Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte

Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte i Oslo

Frist for å søke

Søknadsfristen er onsdag 25. oktober 2023.

Bestill bostedsattest fra Skatteetaten så fort som mulig. Det kan ta flere uker før du mottar denne i postkassen.

Kort om legatet

Legatet kan gi støtte til økonomisk vanskeligstilt ungdom og voksne som utdanner seg i Oslo, se hvem som kan søke nedenfor.

Størrelsen på midlene du kan motta i 2023:

 • inntil 13 000 kroner ved 24 studie-/skoletimer eller mer per uke
 • inntil 6 000 kroner ved 17 - 23 studie-/skoletimer per uke

Du kan ikke motta midler fra legatet hvis du har mindre enn 17 studie-/skoletimer per uke.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Økonomisk vanskeligstilt ungdom og voksne som utdanner seg i Oslo
  • på videregående skole,
  • på folkehøgskole,
  • innen tekniske fag på Fagskolen i Oslo
  • ved ingeniørstudiet på OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) eller
  • lærlinger med lærlingkontrakt.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.

Kriterier og prioriteringer

Vi lager en økonomisk profil for hver søker ved å sammenstille inntekt og formue for husstanden og bruke tall fra SIFOs Referansebudsjett (alminnelige forbruksutgifter for husstander). Profilen bruker vi til å lage en økonomisk rangering av søkerne for å sikre at de med dårligst økonomi får tildeling først.

Innkrevingsetatens legater samordnes, og husstanden kan bare få tildelt midler fra ett legat per kalenderår. Elever under 18 år kan allikevel motta midler fra Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte i Oslo, selv om et husstandsmedlem har mottatt støtte fra et av Innkrevingsetatens andre legater samme kalenderår.

Slik søker du utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte

 1. Finn frem nødvendige vedlegg

  • Bostedsattest som viser at søkeren har bodd i Oslo de siste tre årene og hvem i familien som bor på samme adresse som søkeren. Bostedsattest bestiller du fra Skatteetaten. Den kan ikke være eldre enn ett år på søknadsfristen. Bestill i god tid, det kan ta flere uker før du mottar attesten i posten.
   • Bor søkeren alene bestiller du bostedsattest for «Meg selv».
   • Er det flere i familien som bor på samme adresse, må du bestille bostedsattest for «Familien».
   • Samboere og hjemmeboende barn over 18 år, står ikke på attest for "Familien". De må derfor bestille bostedsattest for "Meg selv".
  • Hvis søkeren bor på hybel/egen leilighet, må du også legge ved kopi av husleiekontrakt.
  • Skjema utfylt av skolen som bekrefter skoleplass eller kopi av lærlingkontrakt.
   Skjema som bekrefter skoleplass må fylles ut og stemples av skolen. Brev om opptak eller skolebevis er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.
  • Utskrift av "Grunnlag for skatt" for 2022 (dette finner du i skatteoppgjøret) for alle i husstanden over 18 år på søknadsfristen. Har du ikke mottatt skatteoppgjøret for 2022 ennå, må du bruke skatteoppgjøret for 2021. Skatteoppgjøret finner du på skatteetaten.no.
  • Skal du søke på vegne av andre enn egne barn under 18 år, må du ha vergefullmakt eller en ordinær fullmakt. Fullmakten må inneholde fullt navn og fødselsnummer til den som gir fullmakt og den som får fullmakt, hva du har fullmakt til å gjøre og signatur med dato og sted fra den som gir fullmakt.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsskjema for legatet (logg inn)

  • Du må legge ved alle etterspurte vedlegg når du sender inn søknaden. Mangler vedlegg blir ikke søknaden behandlet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknadene behandles

  Innsendte vedlegg/dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med når vi vurderer søknaden din.

 2. Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag

  Du får svar på søknaden din tre til fire måneder etter at søknadsfristen har gått ut.

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.