Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte

Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte i Oslo

Frist for å søke

Søknadsfristen er 20. oktober 2021.

Bestill  bostedsattest fra Skatteetaten for alle i husstanden så fort som mulig. Det kan ta flere uker før du mottar denne i postkassen.

Kort om legatet

Legatet kan gi støtte til økonomisk vanskeligstilt ungdom og voksne som utdanner seg i Oslo, se hvem som kan søke nedenfor.

Størrelsen på midlene du kan motta i 2021:

 • inntil 13 000 kroner ved 24 studie-/skoletimer eller mer per uke
 • inntil 6 000 kroner ved 17 - 23 studie-/skoletimer per uke

Du kan ikke motta midler fra legatet hvis du har mindre enn 17 studie-/skoletimer per uke.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Økonomisk vanskeligstilt ungdom og voksne som utdanner seg i Oslo
  • på videregående skole,
  • på folkehøgskole,
  • innen tekniske fag på Fagskolen i Oslo
  • ved ingeniørstudiet på OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) eller
  • lærlinger med lærlingkontrakt.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.

Kriterier og prioriteringer

Innkrevingsetatens legater samordnes, og husstanden kan bare få tildelt midler fra ett legat per kalenderår. Elever under 18 år kan allikevel motta midler fra Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte i Oslo, selv om et husstandsmedlem har mottatt støtte fra et av Innkrevingsetatens andre legater samme kalenderår. 

Slik søker du utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte

 1. 1Finn frem nødvendige vedlegg
  • Bostedsattest som viser at søker har bodd i Oslo de siste tre årene og viser alle som bor i husstanden. Den kan ikke være eldre enn ett år på søknadsfristen. 
   Bostedsattest bestiller du fra Skatteetaten
   Bestill i god tid, det kan ta flere uker før du mottar attesten i posten. 
  • Hvis eleven bor på hybel, må du legge ved kopi av husleiekontrakt.
  • Skjema utfylt av skolen som bekrefter skoleplass eller kopi av lærlingkontrakt. 
   Skjema som bekrefter skoleplass må fylles ut og stemples av skolen. Brev om opptak eller skolebevis er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.  
  • Utskrift av grunnlag for skatt (dette finner du i skatteoppgjøret) for alle i husstanden over 18 år på søknadsfristen 20. oktober 2021. Skatteoppgjøret finner du på skatteetaten.no.
 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden


  Søknadsskjema for legatet

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Søknadene behandles

  Innsendte vedlegg/dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din. 

 2. 2Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag

  Du får svar på søknaden din tre til fire måneder etter at søknadsfristen har gått ut.

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.

Kontaktinformasjon


Innkrevingsetaten

Telefon: 21 01 40 04

Besøksadresse
(stengt) Nydalsveien 24, 0484 OSLO

Chat med Innkrevingsetaten

Kontaktskjema (logg inn)