Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede barn

Frist for å søke

18. september 2019.

Kort om tilskuddet

Legatet kan gi støtte til utdanning og underhold av barn fra økonomisk vanskeligstilte familier.

Kriterier for å søke


Hvem kan søke?

 • Barn fra økonomisk vanskeligstilte familier.
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.

Kriterier og prioriteringer

 • Barn der en eller begge foreldre er døde (uforsørget) blir særlig prioritert.
 • For nye søkere må barna være i alderen fra og med 15 år og til og med 20 år på søknadstidspunktet.
 • Søkere som tidligere har fått tildeling fra legatet, kan være inntil 25 år og vil bli prioritert.
 • For slektninger av legatstifteren er nedre aldersgrense 7 år. Slektskapet, som skal dokumenteres, må ikke være fjernere enn fire ledd.

Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede barn samordner ikke sine tildelinger med Kemnerkontorets andre legater.

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 00 80 00
Kontaktskjema for e-posthenvendelser
Chat med Oslo kemnerkontor

Slik søker du om utdanningslegat til uforsørgede barn

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Søknadene behandles

  Innsendte dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din.

 • 2Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.