Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte barn og unge

Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede barn

Frist for å søke

Søknadsfristen er onsdag 25. oktober 2023.

Bestill bostedsattest fra Skatteetaten for alle i husstanden så fort som mulig. Det kan ta flere uker før du mottar denne i postkassen.

Kort om legatet

Legatet kan gi støtte til utdanning og underhold av barn fra økonomisk vanskeligstilte familier i Oslo.

Størrelsen på midlene du kan motta i 2023:

 • inntil 24 000 kroner ved 24 studie-/skoletimer eller mer per uke
 • inntil 12 000 kroner ved 17 - 23 studie-/skoletimer per uke

Du kan ikke motta midler fra legatet hvis du har mindre enn 17 studie-/skoletimer per uke.

Maksimal tildeling per husstand er 40 000 kroner. En husstand er alle i familien med samme adresse.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Barn fra økonomisk vanskeligstilte familier i Oslo, se nedenfor under Kriterier og prioriteringer.
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.

Kriterier og prioriteringer

 • For nye søkere må barna være i alderen fra og med 6 år og til og med 20 år på søknadstidspunktet.
 • Søkere som tidligere har fått tildeling fra legatet, kan være inntil 25 år og vil bli prioritert.
 • For slektninger av legatstifteren er nedre aldersgrense 6 år. Slektskapet, som skal dokumenteres, må ikke være fjernere enn fire ledd.
 • Barn der en eller begge foreldre er døde (uforsørget) blir særlig prioritert.
 • Vi lager en økonomisk profil for hver søker ved å sammenstille inntekt og formue for husstanden og bruke tall fra SIFOs Referansebudsjett (alminnelige forbruksutgifter for husstander). Profilen bruker vi til å lage en økonomisk rangering av søkerne for å sikre at de med dårligst økonomi får tildeling først.

Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede barn samordner ikke sine tildelinger med Innkrevingsetatens andre legater.

Slik søker du om utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte barn og unge

 1. Finn frem nødvendige vedlegg

  • Bostedsattest som viser at søker har bodd i Oslo de siste tre årene og hvem i familien som bor på samme adresse som søkeren. Bostedsattest bestiller du fra Skatteetaten. Den kan ikke være eldre enn ett år på søknadsfristen. Bestill i god tid, det kan ta flere uker før du mottar den i posten.
   • Bor søkeren alene bestiller du bostedsattest for «Meg selv».
   • Er det flere i familien som bor på samme adresse, må du bestille bostedsattest for «Familien».
   • Samboere og hjemmeboende barn over 18 år, står ikke på attest for "Familien". De må derfor bestille bostedsattest for "Meg selv".
  • Hvis søkeren bor på hybel/egen leilighet, må du også legge ved kopi av husleiekontrakt.
  • Bekreftelse på skoleplass:
   • Elever/studenter i videregående utdanning: Skjema utfylt av skolen som bekrefter skoleplass eller kopi av lærlingkontrakt. Skjemaet som bekrefter skoleplass, må fylles ut og stemples av skolen. Brev om opptak eller skolebevis er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.
   • Elever i barne- eller ungdomsskolen skal ikke levere bekreftelse på skoleplass.
  • Utskrift av "Grunnlag for skatt" for 2022 (dette finner du i skatteoppgjøret) for alle i husstanden over 18 år på søknadsfristen. Har du ikke mottatt skatteoppgjøret for 2022 ennå, må du bruke skatteoppgjøret for 2021. Skatteoppgjøret finner du på skatteetaten.no.
  • Skal du søke på vegne av andre enn egne barn under 18 år, må du ha vergefullmakt eller en ordinær fullmakt. Fullmakten må inneholde fullt navn og fødselsnummer til den som gir fullmakt og den som får fullmakt, hva du har fullmakt til å gjøre og signatur med dato og sted fra den som gir fullmakt.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsskjema for legatet (logg inn)

  • Du må legge ved alle etterspurte vedlegg når du sender inn søknaden. Hvis det mangler vedlegg, blir ikke søknaden behandlet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknadene behandles

  Innsendte vedlegg/dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med når vi vurderer søknaden din.

 2. Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag

  Du får svar på søknaden din tre til fire måneder etter at søknadsfristen har gått ut.

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.