Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte barn

Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede barn

Frist for å søke

Søknadsfristen er 20. oktober 2021. 

Bestill  bostedsattest fra Skatteetaten for alle i husstanden så fort som mulig. Det kan ta flere uker før du mottar den i postkassen.

Kort om legatet

Legatet kan gi støtte til utdanning og underhold av barn fra økonomisk vanskeligstilte familier i Oslo.

Størrelsen på midlene du kan motta i 2021:

 • inntil 24 000 kroner ved 24 studie-/skoletimer eller mer per uke
 • inntil 12 000 kroner ved 17 - 23 studie-/skoletimer per uke

Du kan ikke motta midler fra legatet hvis du har mindre enn 17 studie-/skoletimer per uke.

Kriterier for å søke


Hvem kan søke?

 • Barn fra økonomisk vanskeligstilte familier i Oslo, se nedenfor under Kriterier og prioriteringer.
 • Foreldre/foresatte må søke for barn under 18 år.
 • Du må ha vært bosatt i Oslo de siste tre årene, det vil si registrert i Folkeregisteret med adresse i Oslo.

Kriterier og prioriteringer

 • For nye søkere må barna være i alderen fra og med 6 år og til og med 20 år på søknadstidspunktet.
 • Søkere som tidligere har fått tildeling fra legatet, kan være inntil 25 år og vil bli prioritert.
 • For slektninger av legatstifteren er nedre aldersgrense 6 år. Slektskapet, som skal dokumenteres, må ikke være fjernere enn fire ledd. 
 • Barn der en eller begge foreldre er døde (uforsørget) blir særlig prioritert.

Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede barn samordner ikke sine tildelinger med Innkrevingsetatens andre legater.

Slik søker du om utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte barn

 1. 1Finn frem nødvendige vedlegg
  • Bostedsattest som viser at søker har bodd i Oslo de siste tre årene og viser alle som bor i husstanden. Den kan ikke være eldre enn ett år på søknadsfristen.
   Bostedsattest kan bestiller du fra Skatteetaten. Bestill i god tid, det kan ta flere uker før du mottar den i posten.
  • Bekreftelse på skoleplass:  
   • Elever/studenter i videregående utdanning: Skjema utfylt av skolen som bekrefter skoleplass eller kopi av lærlingkontrakt. Skjemaet som bekrefter skoleplass, må fylles ut og stemples av skolen. Brev om opptak eller skolebevis er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.  
   • Elever i barne- eller ungdomsskolen skal ikke levere bekreftelse på skoleplass.
  • Utskrift av grunnlag for skatt (dette finner du i skatteoppgjøret) for alle i husstanden over 18 år på søknadsfristen 20. oktober 2021. Skatteoppgjøret finner du på skatteetaten.no.
 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden


  Søknadsskjema for legatet

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Søknadene behandles

  Innsendte dokumentasjon som vi ikke har etterspurt i søknadsskjemaet, tar vi ikke med i vurderingen av søknaden din.

 2. 2Du får skriftlig svar på om du har fått tildeling eller avslag

Klage

Du kan ikke klage fordi et legat er en gave og ingen rettighet.

Kontaktinformasjon