Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Tilskuddet skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling.

Nye tiltak for arrangementer

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført flere midlertidige tiltak som begrenser muligheten til å avholde arrangementer i Oslo.

Søk om støtte til arrangementer i uterom

Tilskuddsordningen er økt med 7,5 millioner øremerket økt byliv i 2020. Profesjonelle kunstnere og arrangører kan nå søke om midler til å gjennomføre kulturarrangement i uterom i områdene Hammersborg, Grønland, Tøyen, Bjørvika/Bispevika, Sørenga og innenfor Ring 1.
•    Les mer om satsingen på økt byliv
•    Sjekkliste for søknader og meldinger ved utendørsarrangement

Søk om støtte til prosjekter tilpasset koronapandemien

På tilskuddsordningen løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak kan du nå søke om støtte til nettbaserte konserter, forestillinger, utstillinger og lignende. Du kan også søke om tilskudd til nye fysiske formidlingsformer tilpasset koronapandemien. Arrangementene må gjennomføres i tråd med myndighetenes krav til smittevern.

Du kan også søke om tilskudd til arrangementer som allerede er gjennomført fra og med innføringen av nasjonale og regionale restriksjoner 12. mars. Dette gjelder kun for prosjekter tilpasset koronapandemien.

Hvis du ønsker å søke om støtte til denne typen prosjekter, haker du av for «ja» under «Søker du om prosjekter tilpasset koronapandemien?»  i søknadsskjemaet.

Frist for å søke

Du kan søke om midler til tiltak som skal gjennomføres i 2020. Fra 1. november 2020 kan du søke om midler til tiltak som skal gjennomføres i 2021.

Kriterier for å søke

Du kan søke om tilskudd til åpne og publikumsrettede kunst- og kulturtiltak i Oslo presentert av profesjonelle kunstnere. Vi støtter gjennomføringen av alle typer kunst- og kulturtiltak.

Hvem kan søke?

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.

Vilkår for tilskudd

Vi gir tilskudd til kunst- og kulturtiltak av høy kvalitet og hvor tiltaket bidrar til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtter formidling av kulturarven og stimulerer til nytenkning og utvikling.

Vi vurderer tiltakene etter skjønn med vekt på:

 • at tiltaket er åpent og publikumsrettet
 • at profesjonelle kunstnere medvirker
 • tiltakets kunstneriske og faglige nivå 

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Ordinær drift
 • Tiltak som har en utpreget kommersiell karakter
 • Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • Tiltak med en profil avgrenset til lokalmiljøet
 • Rene amatørtiltak
 • Forprosjekter, konseptutvikling, manusutvikling og annet utviklingsarbeid
 • Produksjon av bøker, publikasjoner eller filmer
 • Arrangementer i regi av politiske partier

Vi gir ikke tilskudd til institusjoner, organisasjoner og virksomheter som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune. Vi kan gjøre unntak for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift og som har særskilt interesse for Oslo.

Forskrift

Reglene om tilskuddsordningen følger av forskrift for løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak. Vi anbefaler at de som søker leser hele forskriften.

Forskrift om løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Merk at du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

 • 2Ettersending

  Hvis du har behov for å ettersende informasjon kan du gjøre dette ved å finne igjen søknaden i meldingsboksen på Min side, og velge "ettersend informasjon".

 • 3Behandlingstid og svar

  Søknadene blir behandlet av Kulturetaten som innstiller til byråden for kultur, idrett og frivillighet. 

  Forventet behandlingstid er 12 uker. Når vedtak er fattet, vil alle som har søkt få beskjed på e-post. 

 • 4Utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift. Veiledning til hvordan du sender inn utbetalingsanmodning og attest finner du i vedtaksbrevet ditt.

Klage