Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Tilskuddet skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling.

Frist for å søke

Søknadsfristen er senest åtte uker før tiltaket skal gjennomføres. Du kan kun søke om midler til tiltak som skal gjennomføres i 2020. 

Kriterier for å søke

Du kan søke om tilskudd til åpne og publikumsrettede kunst- og kulturtiltak i Oslo presentert av profesjonelle kunstnere. Vi støtter gjennomføringen av alle typer kunst- og kulturtiltak.

Hvem kan søke?

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.

Vilkår for tilskudd

Vi gir tilskudd til kunst- og kulturtiltak av høy kvalitet og hvor tiltaket bidrar til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtter formidling av kulturarven og stimulerer til nytenkning og utvikling.

Vi vurderer tiltakene etter skjønn med vekt på:

 • at tiltaket er åpent og publikumsrettet
 • at profesjonelle kunstnere medvirker
 • tiltakets kunstneriske og faglige nivå 

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Ordinær drift
 • Tiltak som har en utpreget kommersiell karakter
 • Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • Tiltak med en profil avgrenset til lokalmiljøet
 • Rene amatørtiltak
 • Forprosjekter, konseptutvikling, manusutvikling og annet utviklingsarbeid
 • Produksjon av bøker, publikasjoner eller filmer
 • Arrangementer i regi av politiske partier

Vi gir ikke tilskudd til institusjoner, organisasjoner og virksomheter som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune. Vi kan gjøre unntak for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift og som har særskilt interesse for Oslo.

Forskrift

Reglene om tilskuddsordningen følger av forskrift for løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak. Vi anbefaler at de som søker leser hele forskriften.

Forskrift om løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Merk at du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

 • 2Ettersending

  Hvis du har behov for å ettersende informasjon kan du gjøre dette ved å finne igjen søknaden i meldingsboksen på Min side, og velge "ettersend informasjon".

 • 3Behandlingstid og svar

  Søknadene blir behandlet av Kulturetaten som innstiller til byråden for kultur, idrett og frivillighet. 

  • For søknader som er sendt inn i november, er behandlingstiden inntil 16 uker på grunn av kommunens budsjettbehandling.
  • For søknader sendt inn resten av året, er forventet behandlingstid 12 uker.   

  Når vedtak er fattet, vil alle som har søkt få beskjed på e-post. 

 • 4Utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift. Veiledning til hvordan du sender inn utbetalingsanmodning og attest finner du i vedtaksbrevet ditt.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket, og sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no.

Krav til rapportering

Du må levere skjema for regnskap og rapport for bruken av midlene senest seks uker etter at tiltaket er gjennomført. Veiledning til hvordan du sender inn rapport og regnskap finner du i vedtaksbrevet ditt.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner i Kulturetaten: Jakob Jones og Sigrun Birkeland. Send e-post til tilskudd@kul.oslo.kommune.no for spørsmål om tilskuddet.

Tildelinger

2019

18.12.2019: Tildeling i ellevte runde (PDF 4MB)
25.11.2019: Tildeling i tiende runde (PDF 4MB)
01.11.2019: Tildeling i niende runde (PDF 3MB)

10.10.2019: Tildeling i åttende runde (PDF 4MB)
7.7.2019: Tildeling i syvende runde (PDF 4MB)
25.6.2019: Tildeling i sjette runde (PDF 3MB)
24.5.2019: Tildeling i femte runde (PDF 7MB)
28.4.2019: Tildeling i fjerde runde (PDF 4MB)
19.3.2019: Tildeling i tredje runde (PDF 3MB)
11.02.2019: Tildeling i andre runde (PDF 2MB)
5.2.2019: Tildeling i første runde (PDF 5MB)