Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak og byjubileumsmidler for 2024

Tilskuddet skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling.

Frist for å søke

Søknadsfristen er senest 8 uker før tiltaket skal gjennomføres. Du kan søke for tiltak i 2025 fra og med 1. november.

Frist for å søke byjubileumsmidler utløp 15. januar.

Kriterier for å søke

Du kan søke om tilskudd til åpne og publikumsrettede kunst- og kulturtiltak i Oslo presentert av profesjonelle kunstnere.

Hvem kan søke?

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.

Vilkår for tilskudd

Vi gir tilskudd til kunst- og kulturtiltak av høy kvalitet og hvor tiltaket bidrar til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtter formidling av kulturarven og stimulerer til nytenkning og utvikling.

Vi vurderer tiltakene etter skjønn med vekt på:

 • at tiltaket er åpent og publikumsrettet
 • at profesjonelle kunstnere/utøvere medvirker
 • tiltakets kunstneriske og faglige nivå

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Ordinær drift
 • Tiltak utenfor Oslo kommune
 • Tiltak som har en utpreget kommersiell karakter
 • Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • Tiltak med en profil avgrenset til lokalmiljøet
 • Rene amatørtiltak
 • Forprosjekter, konseptutvikling, manusutvikling og annet utviklingsarbeid (gjelder ikke byjubileumstiltak)
 • Produksjon av bøker, publikasjoner eller filmer (gjelder ikke byjubileumstiltak)
 • Arrangementer i regi av politiske partier

Normalt gis ikke løpende tilskudd til institusjoner, organisasjoner og virksomheter som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune. Det gjøres unntak for byjubileumstiltak. Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift og som har særskilt interesse for Oslo.

Byjubileumstiltak (fristen har utløpt)

I 2024 er det 400 år siden middelalderbyen Oslo brant og den nye byen ved Akershus festning; Christiania, ble etablert. Det er også 100 år siden byen fikk tilbake sitt gamle navn Oslo tilbake. Byjubileet gir Oslo en anledning til å feire byen, dens historie og menneskene som til enhver tid utvikler den og fyller den med liv.

Det er satt av 2,3 mill. kroner i 2024 til formålet. Tilskudd til markering av byjubileet skal:

 • øke Oslofolks forståelse for byens historie, utvikling og mulige framtider
 • øke Oslofolks kunnskap og engasjement for, og stolthet over, byen
 • bidra til at barn, unge og eldre bruker byen mer.

I motsetning til vanlige søknader om løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak, gjøres følgende unntak for byjubileustiltak:

 • Det kan gis tilskudd til både utvikling, produksjon og gjennomføring av byjubileumstiltak i 2024.
 • Kulturinstitusjoner, -organisasjoner og virksomheter som mottar offentlig driftstilskudd kan søke om tilskudd.
 • Det kan gis tilskudd til produksjon av publikasjoner, bøker og filmer.

Frivillige organisasjoner og lokale kulturaktører, kan søke om midler til prosjekter, tiltak og arrangement rettet mot barn og unge for markering av byjubileet 2024 med frist 15. mars. Trykk her for å gå til ordningens hjemmeside.

Forskrift

Reglene om tilskuddsordningen følger av forskrift for løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak. Vi anbefaler at de som søker leser hele forskriften.

Forskrift om løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  1. Prosjektbeskrivelse (obligatorisk)

  2. Informasjon om de profesjonelle kunstnerne/utøverne i tiltaket

   Søknaden skal inneholde informasjon om de profesjonelle kunstnerne/utøverne i tiltaket. Dette kan være relevant informasjon om kunstnerisk og annen kulturell yrkesaktivitet og utdannelse. Du behøver ikke laste opp eget dokument denne om informasjonen kommer fram av prosjektbeskrivelsen.

  3. Attest for skatt og merverdiavgift
   Attesten skal ikke være eldre enn seks måneder når dere sender inn søknaden. Attesten bestilles fra Skatteetaten (lenke her), og du vil motta den i meldingsboksen din i Altinn i løpet av få minutter. Det gjøres unntak fra dette vilkåret for tilskuddsmottakere, herunder idrettslag mv. og nyetablerte, som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgiftspliktige.

  4. Årsregnskap for fjoråret og eventuelt årsrapporter (for regnskapspliktige organisasjoner).
   Organisasjoner som er regnskapspliktige skal levere årsregnskap for fjoråret. Du kan lese mer om regnskapsplikt på Altinns nettside.

 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i Søknad og skjema. Merk at du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

 2. Ettersending

  Hvis du har behov for å ettersende informasjon kan du gjøre dette ved å finne igjen søknaden i Søknad og skjema, og velge "ettersend informasjon".

 3. Behandlingstid og svar

  Løpende: Forventet behandlingstid er 12 uker, men i overgangen til nytt år kan det ta noe lenger tid.
  Byjubileumsmidler: Vi forventer å ha vedtaket klart innen utgangen av februar.

 4. Utbetaling

  Tilskuddet vil i sin helhet bli utbetalt til kontonummeret du har registrert på våre nettsider i løpet av kort tid etter at vedtaket er fattet. Trykk her for å endre kontonummer. Du behøver ikke sende inn utbetalingsanmodning. Kommunale søkere skal internfakturere tilskuddsbeløpet i tråd med informasjonen oppgitt i vedtaksbrevet som sendes ut.

 5. Rapportering

  Du skal rapportere for tilskuddet senest seks uker etter at tiltaket er gjennomført. Dette gjør du ved å fylle ut rapporteringsskjemaet digitalt.

  1. Gå inn i Søknad og skjema og trykk på søknaden du sendte inn. Pass på at du velger riktig søknad.
  2. Trykk på knappen "Rapport og regnskap", og fyll ut skjemaet.

  For tilskudd under 200 000 kroner skal leder av virksomheten og en til signere regnskap og rapport. Dersom tilskuddet er gitt til enkeltpersoner, skal hovedansvarlig for tiltaket signere regnskap og rapport sammen med en annen. For tilskudd på kr 200 000 eller mer skal det leveres revisorbekreftet regnskap og signert rapport. Det skal komme frem av revisors beretning om tilskuddet er brukt som forutsatt.

  Vi vil ta kontakt dersom vi har spørsmål, eller behov for ytterligere dokumentasjon. Vi minner om at tilskuddet kan kreves tilbakebetalt dersom rappoterteringen ikke er levert innen tiden, eller dersom regnskapet vurderes til ikke å være tilfredstillende.