Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Tilskuddet skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling.

Frist for å søke

Du kan søke om midler til tiltak som gjennomføres i 2023. Du må søke senest 8 uker før tiltaket skal gjennomføres.

Kriterier for å søke

Du kan søke om tilskudd til åpne og publikumsrettede kunst- og kulturtiltak i Oslo presentert av profesjonelle kunstnere. Vi støtter gjennomføringen av alle typer kunst- og kulturtiltak.

Hvem kan søke?

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.

Vilkår for tilskudd

Vi gir tilskudd til kunst- og kulturtiltak av høy kvalitet og hvor tiltaket bidrar til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtter formidling av kulturarven og stimulerer til nytenkning og utvikling.

Vi vurderer tiltakene etter skjønn med vekt på:

 • at tiltaket er åpent og publikumsrettet
 • at profesjonelle kunstnere/utøvere medvirker
 • tiltakets kunstneriske og faglige nivå

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Ordinær drift
 • Tiltak som har en utpreget kommersiell karakter
 • Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • Tiltak med en profil avgrenset til lokalmiljøet
 • Rene amatørtiltak
 • Forprosjekter, konseptutvikling, manusutvikling og annet utviklingsarbeid
 • Produksjon av bøker, publikasjoner eller filmer
 • Arrangementer i regi av politiske partier

Vi gir ikke tilskudd til institusjoner, organisasjoner og virksomheter som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune. Vi kan gjøre unntak for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift og som har særskilt interesse for Oslo.

Forskrift

Reglene om tilskuddsordningen følger av forskrift for løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak. Vi anbefaler at de som søker leser hele forskriften.

Forskrift om løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  1. Prosjektbeskrivelse (obligatorisk)

  2. Informasjon om de profesjonelle kunstnerne/utøverne i tiltaket

   Søknaden skal inneholde informasjon om de profesjonelle kunstnerne/utøverne i tiltaket. Dette kan være relevant informasjon om kunstnerisk og annen kulturell yrkesaktivitet og utdannelse. Du behøver ikke laste opp eget dokument denne om informasjonen kommer fram av prosjektbeskrivelsen.

  3. Attest for skatt og merverdiavgift
   Attesten skal ikke være eldre enn seks måneder når dere sender inn søknaden. Attesten bestilles fra Skatteetaten (lenke her ), og du vil motta den i meldingsboksen din i Altinn i løpet av få minutter. Det gjøres unntak fra kravet til attest vilkåret for tilskuddsmottakere, herunder idrettslag mv. og nyetablerte, som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgiftspliktige. Du kan lese mer om regnskapsplikt på Altinns nettside.

  4. Årsregnskap for fjoråret og eventuelt årsrapporter (for regnskapspliktige organisasjoner)
   Organisasjoner som er regnskapspliktige skal levere årsregnskap for fjoråret.Det gjøres unntak fra dette vilkåret for tilskuddsmottakere, herunder idrettslag mv. og nyetablerte, som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgiftspliktige Du kan lese mer om regnskapsplikt på Altinns nettside.

 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Merk at du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

 2. Ettersending

  Hvis du har behov for å ettersende informasjon kan du gjøre dette ved å finne igjen søknaden i meldingsboksen på Min side, og velge "ettersend informasjon".

 3. Behandlingstid og svar

  Vanligvis kan behandlingstid forventes å være på 12 uker. Første vedtak for 2023 vil dessverre normalt ikke kunne fattes før i februar.

 4. Utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift. Veiledning til hvordan du sender inn utbetalingsanmodning og attest finner du i vedtaksbrevet ditt.